Experiences           online, face2face, in education & extra mural

 

Marianna's GSN@webpage

Κύρια σελίδα

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.ά.

Άρθρα σε περιοδικά

Βιβίτσου, Μ. (2007). Ιστολογώ, συν-εργάζομαι και μαθαίνω: Μια συνδυαστική διδακτική προσέγγιση στη Δ/θμια Εκπαίδευση. ΨΗΦΙΟ, τ. 4 & τεύχος 5 (Φεβρ. '08), ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Ευβοίας

Βιβίτσου, Μ. (2007). Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και το Φινλανδικό μοντέλο. Αspects Today, τ. 10, σελ. 16-20, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

Vivitsou, M., Lambropoulos, N., Konetas, D., Paraskevas, M. & Grigoropoulos, E. (2007). The Project Method e-course: the use of tools towards the evolution of the Greek teachers’ online community. International Journal of Management in Education (IJMIE) ISSN (Online): 1750-3868 - ISSN (Print): 1750-385X (pdf)

Βιβίτσου, Μ., Αγιακλή, Χ. (2006).  Ο χωρισμός σε επίπεδα στο Γυμνάσιο, Αspects Today

Βιβίτσου, Μ., Λαμπροπούλου, Ν., Παρασκευάς, Μ. (2006).  Οι εκπαιδευτικοί και η δια βίου μάθηση στον 21ο αιώνα: το παράδειγμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, Αspects Today, τ. 10, σελ. 22-34, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

Thompson, I., Kanellopoulou, C., Liatsikou, A., Vivitsou, M., Chryssochoos, J. (2006). The Hidden Curriculum Αspects Today, τ. 9, σελ. 6-12, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

 Βιβίτσου, Μ. (2005). Τα μυστικά της ‘μπλογκόσφαιρας’: Τα διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια και ο ρόλος τους στη μάθηση, Αspects Today, τ. 8, σελ. 59-66, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

Συνέδρια

Παπαδημητρίου Σ., Λαμπροπούλου Ν., Καμπύλης Π., Μηνάογλου Ν., Βιβίτσου Μ., Κονετάς Δ., Παρασκευάς Μ., Οικονομάκος Η., Γκίκας Α. (2007). Η Πολλαπλή Χρήση της Τηλεδιάσκεψης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση των Ελλήνων Εκπαιδευτικών μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 4ο Συνέδριο Α&Εξ Αποστάσεως Εκπ/σης, ΕΑΠ: Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση - Ανοικτή πρόσβαση και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, Νοέμ. 2007.

Vivitsou, M., Gkikas, A., Minaoglou, N., Konetas, D., Economakos, I., Lambropoulos, N. & Paraskevas, M. (2007). Blogs as Tools for Collaboration and Learning in the Greek School Network Teacher Community. Τα ιστολόγια ως εργαλεία συνεργασίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. In the Proceedings of the 2nd National Conference for the Use of ICT in Education. Scientific Society for the Valorization of ICT in Education (EEEP), www.eeep.gr 6-8 October, Athens, 2007. (doc)

Gkikas, A., Konetas, D., Vivitsou, M., Lambropoulos, N. & Economakos, E. (2007. Students' Active Participation in projects by using Blogs in Primary & Secondary Education. Ενεργός Συμμετοχή Μαθητών στα Σχέδια Εργασίας με τη Χρήση Ιστολογίων (BLOGS) στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στα Πρακτικά του Συνεδριου 'Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της Εποχής μας', Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 17-20 Μάη, 2007.

Lambropoulos, N., Paraskevas, M., Kampylis, P., Economakos, E.,  Konetas, D., Papadimitriou, S., Vivitsou, M., Minaoglou, N. &  Gkikas, A. (2007). Re-using Multi-Point Videoconferencing Modules as Learning Objects in Collaborative e-Learning Discussions accepted JISC Innovating e-Learning conference, 2007.

Vivitsou, M., Konetas, D. & Lambropoulos, N. (2006). Design for Collaboration and Action in Online Education. Σχέδια συνεργασίας και δράσης στην Τηλεκπαίδευση.  3η Προσυνεδριακή Εκδήλωση της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) «Από την Πολιτισμική Αγωγή ως την Αγωγή των Μέσων: Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές». Πειραιάς, 11-12 Νοεμβρίου 2006. 

Konetas, D., Vivitsou, M. & Lambropoulos N. (2006). Integrating ICT and Art for Environmental Education Projects Using Project Management Methodology. Χρήση πληροφορικής σε συνδυασμό με εικαστικές τέχνες για την προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη μέθοδο Project. In the Proceedings of the 2nd Conference for the Environmental Education Projects, 15-17 December 2006, Athens, Greece.

Βιβίτσου, Μ., Λαμπροπούλου, Ν., Κονετάς, Δ. (2006).  Η Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας (project) στο πλαίσιο της η-μάθησης, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες», ISBN 960-88368-3-2

Βιβίτσου, Μ. (2005). Το Διαδίκτυο: Παράθυρο στον κόσμο για μαθητές και Δασκάλους, Αspects Today, τ. 6, σελ. 17-21, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

Βιβίτσου, Μ. (2005). Η Αναπτυξιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προοπτικές για το Μέλλον, Αspects Today, τ. 5, σελ. 45-47, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

Βιβίτσου, Μ. (2004). Πρόταση για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης / καινοτόμων δράσεων στο Γυμνάσιο, Αspects Today, τ. 4, σελ. 37-41, Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ

Κεφάλαια βιβλίων - Συλλογές

Λαμπροπούλου, Ν., Καμπύλης, Π., Μηνάογλου, Ν., Παπαδημητρίου, Σ., Βιβίτσου, Μ., Κονετάς, Δ. , Οικονομάκος, Η., Γκίκας, Α., Παρασκευάς, Μ., & Γρηγορόπουλος, Ε. (υπό έκδοση). Δεν έχει σημασία τι μπορούν τα εργαλεία να κάνουν για εμάς αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα εργαλεία: η Διδακτική Αξιοποίηση Μονάδων Τηλεδιάσκεψης στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση» υποβλήθηκε για δημοσίευση στο βιβλίο ‘Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Συνεργατικής  Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές -Τεχνολογικές Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης  στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’. Gutenberg.

Lambropoulos, N., Kampylis, P., Papadimitriou, S., Vivitsou M., Gkikas, A. Minaoglou, N. & Konetas, D. (2008). Hybrid Synergy for Virtual Knowledge Working. In Janet Salmons & Lynn Wilson (Eds) (2008), Handbook of Research on Electronic Collaboration and Organizational Synergy,  Hershey, PA, USA: IGI Global Publications. (in press)

Διπλωματικές

Βιβίτσου, Μ. (2004). The Computer-based Self-Access Centre in the Greek Gymnasium – A Framework, Αδημοσίευτη Διπλωματική εργασία (ΜΕd), ΕΑΠ, Πάτρα

E-learning

Το τηλεμάθημα 'Μέθοδος Σχεδίων Εργασίας' σχεδιάστηκε με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών των  συναδέλφων μας σε δυο κυρίως επίπεδα: το παιδαγωγικό και το τεχνολογικό. Το παιδαγωγικό προέκυψε από την εισβολή των σχεδίων εργασίας (μέθοδος project)  στη ζωή μας μιας που καθιερώνονται πια και μέσα από τα νέα σχολικά βιβλία. Για εμάς η συγκεκριμένη εναλλακτική προσέγγιση είναι διδακτική άποψη που χρησιμοποιούμε στην τάξη εδώ και χρόνια ανεξάρτητα  από την νομοθεσία. Για το τεχνολογικό επίπεδο δεν είναι απαραίτητο να πούμε πολλά. Είναι μια πραγματική ανάγκη, όχι και τόσο καινούρια πλέον!