Αρχική

H Πατμιάδα Πατριαρχική Σχολή ιδρύθηκε από τόν Άγιο Iεροδιάκονο Μακάριο Καλογερά τό έτος 1713, έτος κατά τό οποίον ο Άγιος Μακάριος Καλογεράς επέστρεψε στήν γενέτειρά του, μετά από μακροχρόνιες σπουδές στήν Μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως. Οιστρηλατούμενος από ένθεο ζήλο γιά τήν «μεταλαμπάδευση» τής εξαίρετης παιδείας, τής οποίας έγινε κάτοχος, καί μέ υψηλό στόχο νά βοηθήσει, στήν πνευματική καλλιέργεια τών συγχρόνων του Ελλήνων, καταπολεμώντας τό γενικευμένο τότε κλίμα αμάθειας, εγκαταστάθηκε στό Κάθισμα της Ιερής Αποκαλύψεως καί μέ  αποφασιστικότητα άρχισε εκεί νά παραδίδει μαθήματα. Έτσι, η Σχολή πρωτολειτούργησε μέσα στό Κάθισμα. Από τό 1719 μάλιστα, καί σύμφωνα μέ παλαιότερη πρακτική τήν οποία ακολουθούσε η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο Μακάριος άρχισε νά καταβάλλει ενοίκιο σ’ αυτήν γιά τό Κάθισμα, η καταβολή του οποίου συνεχίστηκε καί από τούς διαδόχους του στήν Σχολή, Γεράσιμο  Βυζάντιο καί μοναχό Βασίλειο Κουταλινό.