ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Μικρόκοσμος και ηλεκτρισμός

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1    2         3        
               
    4             
               
      5           
               
6       7            
        8         
               
  9               
10                 
               
               
               

Οριζόντια:

1. Γυρίζουν γύρω από τον πυρήνα του ατόμου.
4. Σωματίδια του πυρήνα που δεν είναι φορτισμένα ηλεκτρικά.
5. Θετικά φορτισμένα σωματίδια.
6. Βρίσκεται στο κέντρο του ατόμου.
8. Τέτοιο υλικό είναι το γυαλί και η πορσελάνη.
10. Είναι το φορτίο των πρωτονίων.

Κάθετα:

2. Ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή από ... ηλεκτρόνια.
3. Τα ηλεκτρόνια έχουν τέτοιο φορτίο.
7. Υλικό μέσα από το οποίο είναι δυνατή η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Από τα σωματίδια αυτά αποτελούνται τα μόρια.