ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α΄ ΤΑΞΗ

 • Βάζω στη σωστή σειρά τους αριθμούς

 1.  Ανεβαίνω ένα ένα μέχρι το 10

 2.  Κατεβαίνω από το 10 ένα ένα

 3.  Ανεβαίνω 2-2

 4.  Κατεβαίνω 2-2

 5.  Ανεβαίνω 3-3

 6.  Κατεβαίνω 3-3

 7.  Ανεβαίνω 5-5

 8.  Κατεβαίνω 5-5

 1.  Άθροισμα του 3

 2.  Άθροισμα του 4

 3.  Άθροισμα του 5

 4.  Άθροισμα του 6

 5.  Άθροισμα του 7

 6.  Άθροισμα του 8

 7.  Άθροισμα του 9

 8.  Άθροισμα του 10

 1. Διαφορά του 9

 2.  Διαφορά του 8

 3.  Διαφορά του 7

 4.  Διαφορά του 6

 5.  Διαφορά του 5

 6.  Διαφορά του 4

 7.  Διαφορά του 3

 8.  Διαφορά του 2

 9.  Διαφορά του 1

 • Οι αριθμοί μέχρι το 50

 1.  Οι δεκάδες και οι μονάδες

 • Υπέρβαση της δεκάδας

 1.  Πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας

 2.  Αφαίρεση με υπέρβαση της δεκάδαs

 

Ε΄ ΤΑΞΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ              ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ             ΕΡΓΑΣΙΕΣ                ΑΣΚΗΣΕΙΣ                ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ               ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ