ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1      2                 
3                     
                   
    4                 
                   
  5                   
                   
                   
    6                 
                   
    7            8       
                 9    
        10             
                   
 11       12               
                   
           13          
14                     
                   
                   

Οριζόντια:

3. Τόσα μεγάλα πολεμικά πλοία ναυπήγησε για μεταφορές προσώπων και εφοδίων.
4. Διαβεβαίωσε τη βυζαντινή πρεσβεία, ότι θα σεβαστεί τις συνθήκες που ο πατέρας του είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
5. Η απάντηση του ήταν αρνητική κι αντάξια της χιλιόχρονης ιστορίας της Πόλης.
6. Ήταν κοντά οτους υπερασπιστές, τους συντόνιζε και τους εμψύχωνε.
7. Πύλη, απέναντι από την οποία ο Μωάμεθ έστησε τη χρυσοΰφαντη σκηνή-στρατηγείο του.
10. Μ` αυτό οι πολιορκημένοι αποκρούουν τις επιθέσεις.
11. Μ` αυτούς οι πολιορκητές χτυπούν τα τείχη.
13. Οι Οθωμανοί σκάβουν ... κάτω από τα τείχη για να εισέλθουν στην Πόλη.
14. Με τρία μεγάλα γενοβέζικα καράβια και μια βυζαντινή φορτηγίδα, φορτωμένα σιτάρι, εφόδια και πολεμιστές, έσπασε τον αποκλεισμό της Κωνσταντινούπολης.

Κάθετα:

1. Κόλπος στον οποίο οι Βυζαντινοί είχαν τοποθετήσει διπλή αλυσίδα.
2. Τεράστιο φρούριο που έχτισαν οι Οθωμανοί στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου καιι η φρουρά του έκανε έλεγχο σε όλα τα πλοία που περνούσαν τα στενά και τα φορολογούσε.
5. Ο τουρκικός στόλος κατέλαβε τα νησιά της ... και περιπολούσε στα στενά, εμποδίζοντας κάθε πλοίο να φέρει εφόδια στην Πόλη.
8. Ούγγρος μηχανικός στον οποίο ανέθεσε ο Μωάμεθ να κατασκευάσει εβδομήντα πυροβόλα κανόνια, όπλα πρωτόγνωρα για την εποχή.
9. Οι Οθωμανοί τους έστηναν για να καταλάβουν την Πόλη. (Ονομαστική)
12. Το Μάρτιο του 1453 ο τουρκικός στρατός που άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τα τείχη, ξεπερνούσε τις ... χιλιάδες άνδρες.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ              ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ             ΕΡΓΑΣΙΕΣ                ΑΣΚΗΣΕΙΣ                ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ               ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ