ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Εκχριστιάνισαν      Κύριλλο      Μεθόδιο      Μιχαήλ ο Γ΄      Μοραβίας      Πατριαρχικής      Ρατισλάβος      Ρατισλάβου      Φώτιος      έργα      αλφάβητο      βάσεις      βελτιώθηκαν      γη      γραπτής      γραφή      δεσμών      δημόσια      διοικητικό      εκκλησίας      ελληνικό      ενσωματώθηκαν      επιθέσεις      ιερά      ιεραποστόλους      ιερείς      καλλιέργεια      κράτη      μαθητές      μισθοφόρους      οργάνωσαν      σλαβικό      στρατό      τεχνίτες      τρία      φιλικών      χριστιανικό      4ο      7ο      862 μ.Χ.   
Από τον έως τον αιώνα οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Σλάβους δεν ήταν καλές. Κύρια αιτία αυτής της έντασης ήταν οι που έκαναν οι Σλάβοι, μαζί με άλλους λαούς, κατά των βυζαντινών περιοχών.
Από τις αρχές του 8ου αιώνα όμως οι σχέσεις αυτές . Πολλοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στη νότια Βαλκανική και στους βυζαντινούς πληθυ-σμούς και στον τρόπο ζωής τους. Κοντά τους γνώρισαν τη χριστιανική θρησκεία και πολλοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Σ' αυτούς συχνά οι Βυζαντινοί έδιναν για και τους χρησιμοποιούσαν ως στο ή ως στα .
Δεν έγινε το ίδιο όμως με τους Σλάβους της βόρειας Βαλκανικής. Εκεί οι σλαβικές φυλές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και οργάνωσαν δικά τους . Το σύ-στημα τους ήταν επηρεασμένο από το Βυζάντιο, με το οποίο επικοινωνούσαν και, για μεγάλες περιόδους, διατηρούσαν καλές σχέσεις.
Το , ο Σλάβος ηγεμόνας της έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τους Βυζαντινούς να στείλουν για να διδάξουν στο λαό του τη χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορας αποδέχτηκε την πρόσκληση του και ο πατριάρχης ανέθεσε τη σημαντική αυτή αποστολή σε δυο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη, τον και τον , επίλεκτα στελέχη της εκκλησίας και της Σχολής, οι οποίοι μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα.
Οι δυο ιεραπόστολοι πήγαν με επιλεγμένους συνεργάτες τους στη Μοράβια και εργάστηκαν εκεί επί χρόνια. Εκπαίδευσαν και , οργάνωσαν τη λει-τουργία της και κήρυξαν το λόγο. Επειδή όμως η σλαβική γλώσσα δεν είχε δική της , επινόησαν το , που βάση του έχει το . Έτσι μετέφρασαν σε απλό και κατανοητό λόγο τα κείμενα και έθεσαν τις της σλαβικής γλώσσας. Το έργο που δημιούργησαν ήταν μεγάλο και σημαντικό:
τους Σλάβους και την εκκλησία τους.
• Συνέβαλαν στην ανάπτυξη ανάμεσα στους σλαβικούς λαούς και το Βυζάντιο.
Οι δεσμοί αυτοί διατηρούνται και στις μέρες μας.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ              ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ             ΕΡΓΑΣΙΕΣ                ΑΣΚΗΣΕΙΣ                ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                ΕΡΓΑΣΙΕΣ              ΑΣΚΗΣΕΙΣ               ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ