ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

 

Αφαίρεση με υπέρβαση της δεκάδαs

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   1      2      3      4      5      6      7      8      9   
15-7=
15-=10
10-=
15-7=
17-8=
17-=10
10-=
17-8=
12-5=
12-=10
10-=
12-5=
14-6=
14-=10
10-=
14-6=
16-9=
16-=10
10-=
16-9=
14-5=
14-=10
10-=
14-5=
13-7=
13-=10
10-=
13-7=
12-8=
12-=10
10-=
12-8=
15-9=
15-=10
10-=
15-9=
13-5=
13-=10
10-=
13-5=
16-8=
16-=10
10-=
16-8=
18-9=
18-=10
10-=
18-9=