ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Δευτερεύουσες αποτελεσματικές προτάσεις

Οι δευτερεύουσες αποτελεσματικές προτάσεις εισάγονται με τους συνδέσμους: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που

Κάνε κλικ στην στη δευτερεύουσα αποτελεσματική πρόταση.