ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Θεωρούμαι - Εγγυώμαι

Άσκηση συμπλήρωσης κενών
Ρήματα με λόγια κλίση

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Τα ρήματα που είναι σε παρένθεση δεν τα συναντάμε συχνά.
   άσαι      άσθε      άστε      άται      είσαι      είστε      είται      είτο      ούμαι      ούμασταν      ούμαστε      ούμουν      ούνται      ούνταν      ούντο      ούσασταν      ούσουν      όμαστε      όμουν      όνταν      όσαστε      όσουν      όταν      ώμαι      ώμεθα      ώνται   
ΕνεστώταςΠαρατατικόςΕνεστώταςΠαρατατικός
θεωρ(θεωρ)εγγυεγγυ
θεωρ(θεωρ)εγγυεγγυ
θεωρθεωρ/εθεωρεγγυεγγυ
θεωρ(θεωρ)εγγυ/εγγυεγγυ
θεωρ(θεωρ)εγγυ / εγγυεγγυ
θεωρθεωρ /εθεωρεγγυεγγυ