ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Ορθογραφία 2ης και 3ης ενότητας - Α΄ Τάξη

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τη συλλαβή που λείπει στα κενά. Μόλις τελειώσεις, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
παπίπιτάταπιπίαλά
παλάλάταπέλαταπατίπιλα
νεθάραλάθικασακικασετί
σκαμαθηπίνατακολάταμόνι