ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

Ορθογραφία 5ης και 6ης ενότητας

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Το σκυλάκ θέλ να πά στο σχολεί.
Ονομάζομ Μολύβις και όλο παίζ.
Τραγουδούν οι πράσιν βάτραχ.
Ζωγραφίζ δυο μπλε αλόνια.
Ο γίγαας με το κοντ παελόν.
Ο βάτραχς είναι μέσα σε ένα αστεί παπούι.
Το φεάρ φέγγ στον πιουίν.
Τζίικα,πιες λίγο ζεό τσά.
χαριστώ. Είσαι πολύ γενικς.
Σε τή την αυλ υπάρχ ένας θησρός.