ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

Το πρώτο γράμμα μιας λέξης 1

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε το κάθε γράμμα δίπλα στην εικόνα από την οποία αρχίζει η λέξη.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".