ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Αιτιολογικές δευτερεύουσες προτάσεις

Οι δευτερεύουσες αιτιολογικές εισάγονται με τους συνδέσμους: γιατί, επειδή, αφού.

Κάνε κλικ στην στη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση.