ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Επίθετα σε -ος, -ο

Άσκηση συμπλήρωσης κενών
Τα επίθετα σε -ος, -ο προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά κι έχουν συνήθως δύο γένη.

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   ά      έ      οί      ού      ούς      ό      ός      ών   
Ενικός αριθμός
Ονομαστικήο/ηενεργτοενεργ
Γενικήτου/τηςενεργτουενεργ
Αιτιατικήτον/τηνενεργτοενεργ
Κλητικήενεργενεργ

Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστικήοιενεργταενεργ
Γενικήτωνενεργτωνενεργ
Αιτιατικήτους/τιςενεργταενεργ
Κλητικήενεργενεργ