ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

Άσκηση συμπλήρωσης κενών
Τα επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον, προέρχονται από μετοχές ενεργητικής φωνής ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   ουσών      ούσα      ούσας      ούσες      όν      όντα      όντες      όντος      όντων      ών   
Ενικός αριθμός
Ονομαστικήοπαρηπαρτοπαρ
Γενικήτουπαρτηςπαρτουπαρ
Αιτιατικήτονπαρτηνπαρτοπαρ

Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστικήοιπαροιπαρταπαρ
Γενικήτωνπαρτωνπαρτωνπαρ
Αιτιατικήτουςπαρτιςπαρταπαρ