ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

 

users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou                       users.sch.gr/antafou                   users.sch.gr/antafou                     users.sch.gr/antafou     

 

 

Η Προστακτική

Χρονική αντικατάσταση στην Προστακτική

Γράψε το ρήμα στην Προστακτική, στο πρόσωπο, στον αριθμό, στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται .