ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

                                       

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1.1 ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1.2. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟI

1.2.1. Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών

1.2.2. Μετάδοση-αντιμετώπιση των παθογόνων μικροβίων

1.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.3.1. Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας

1.3.2. Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία

1.3.3. Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού

1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

1.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ

1.5. ΟΥΣIΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟYΝ ΕΘΙΣΜO

1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1.1 ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

1.               Τι ονομάζεται ομοιόσταση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2.               Ποιοι ομοιοστατικοί μηχανισμοί υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό και τι ρυθμίζουν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

3.               Ποιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στην ομοιόσταση του οργανισμού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4.               Πώς ρυθμίζεται η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος στους 36,6οC; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.2. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟI  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

5.               Τι ονομάζουμε μικροοργανισμούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

6.               Ποιους ονομάζουμε παθογόνους μικροοργανισμούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

7.               Τι ονομάζουμε «παράσιτο» και τι «ξενιστή»; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

8.               Γιατί μερικοί μικροοργανισμοί έχουν ως στόχο τους τον οργανισμό μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

9.               Ποιους ονομάζουμε δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς; Πότε αυτοί εκδηλώνουν την παθογόνο δράση τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

10.           Να αναφέρετε περιπτώσεις χρήσιμων μικροοργανισμών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.2.1. Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

11.               Σε ποιες κατηγορίες οργανισμών ανήκουν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

12.               Τι είναι τα πρωτόζωα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

13.               Τι γνωρίζετε για την ιστολυτική αμοιβάδα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

14.               Τι γνωρίζετε για το πλασμώδιο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

15.               Να αναφέρετε τους τρόπους κίνησης των πρωτοζώων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

16.               Να αναφέρετε τέσσερα πρωτόζωα παθογόνα για τον άνθρωπο και τις ασθένειες που προκαλούν αντίστοιχα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

17.               Τι είναι οι μύκητες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

18.               Πώς πολλαπλασιάζονται οι μύκητες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

19.               Τι είναι οι υφές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

20.               Να αναφέρετε δύο παθογόνους μύκητες και τις ασθένειες που προκαλούν στον άνθρωπο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

21.               Τι είναι τα βακτήρια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22.               Να αναφέρετε τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των βακτηρίων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

23.               Πώς ταξινομούνται τα βακτήρια ανάλογα με τη μορφή τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

24.               Τι γνωρίζετε για τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

25.               Τι είναι η βακτηριακή κάψα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

26.               Τι είναι το πυρηνοειδές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

27.               Τι είναι τα πλασμίδια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

28.               Τι είναι τα ενδοσπόρια, πώς σχηματίζονται και ποια είναι η σημασία τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

29.               Να αναφέρετε τις διαφορές που παρουσιάζει ένας ιός αν συγκριθεί με ένα βακτήριο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

30.               Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι ιοί και με ποια κριτήρια; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα για  κάθε κατηγορία. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

31.               Ποιος ιούς ονομάζουμε ρετροϊούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

32.               Τι είναι το καψίδιο και τι το έλυτρο των ιών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

33.               Τι γνωρίζετε για το ιικό γενετικό υλικό και τα γονίδια που περιέχει; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

34.               Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

35.               Τι εννοούμε λέγοντας ότι οι ιοί εμφανίζουν “εξειδίκευση”; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

36.               Πώς εισέρχεται στο κύτταρο του ξενιστή του ένας ιός;ΑΠΑΝΤΗΣΗ

37.               Πώς πολλαπλασιάζονται οι ιοί που έχουν ως γενετικό υλικό δίκλωνο DNA μέσα στα κύτταρα του ξενιστή τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

38.               Πώς πολλαπλασιάζονται οι ρετροϊοί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

39.               Τι συμβαίνει κατά την αντίστροφη μεταγραφή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.2.2. Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

40.               Τι ονομάζεται μόλυνση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

41.               Τι ονομάζουμε λοίμωξη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

42.               Τι ονομάζουμε λοιμώδη νοσήματα; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί μία αρρώστια για να θεωρηθεί λοιμώδης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

43.               Σε τι αναφέρονται τα «αιτήματα του Koch»; Να τα αναφέρετε. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

44.               Πού οφείλεται η παθογόνος δράση των μικροβίων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

45.               Τι είναι οι ενδοτοξίνες και τι οι εξωτοξίνες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

46.               Πού βρίσκονται τα παθογόνα μικρόβια και πώς μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

47.               Από πού εισέρχονται τα παθογόνα μικρόβια στον ανθρώπινο οργανισμό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

48.               Πώς μπορούν να προληφθούν οι μολύνσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

49.               Τι είναι τα αντιβιοτικά και σε τι έγκειται η μικροβιοκτόνος δράση τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

50.               Ποιο είναι το πρώτο αντιβιοτικό και πώς ανακαλύφθηκε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

51.               Να αναφέρετε τους μηχανισμούς δράσης των αντιβιοτικών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

52.               Ποιες κατηγορίες οργανισμών παράγουν αντιβιοτικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

53.               Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, η πενικιλίνη που ανακαλύφθηκε το 1929 από τον Fleming είναι σήμερα άχρηστη (όλοι οι μικροοργανισμοί είναι ανθεκτικοί σε αυτή). ΑΠΑΝΤΗΣΗ

54.               Υπάρχουν αντιβιοτικά έναντι των ιών; Διατυπώστε τη γνώμη σας στηριζόμενοι στους μηχανισμούςδράσης των αντιβιοτικών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

55.               Δικαιολογήστε τη συνεχή παραγωγή καινούργιων αντιβιοτικών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

56.               Τι εννοούμε λέγοντας ότι τα αντιβιοτικά έχουν επιλεκτική δράση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

57.               Να αναφέρετε τέσσερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

58.               Τι γνωρίζετε για τη γονόρροια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

59.               Τι γνωρίζετε για τη σύφιλη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

60.               Τι προϋποθέτει η πρόληψη των μολύνσεων και η αντιμετώπιση των λοιμώξεων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

61.               Ποιες κατηγορίες αμυντικών μηχανισμών διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισμός (ονομαστικά); Με ποιο κριτήριο οι κατατάσσονται οι αμυντικοί μηχανισμοί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

62.               Ποια κύτταρα συντελούν στην άμυνα του οργανισμού μας και πού παράγονται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

63.               Τι εξυπηρετούν οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού και τι περιλαμβάνουν;ΑΠΑΝΤΗΣΗ

64.               Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μη ειδικής άμυνας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

65.               Ποιες κατηγορίες κυττάρων απαρτίζουν το ανοσοβιολογικό σύστημα και ποιες ουσίες εκκρίνουν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.3.1. Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

66.               Το δέρμα ως αμυντικός μηχανισμός του ανθρώπινου οργανισμού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

67.               Ποιοι μηχανισμοί εμποδίζουν την είσοδο μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

68.               Οι βλεννογόνοι ως αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

69.               Ποιος είναι ο ρόλος των τριχιδίων και των βλεφαρίδων που υπάρχουν στους βλεννογόνους της μύτης και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

70.               Ποιους μη ειδικούς μηχανισμούς άμυνας πρέπει να διαπεράσει ένας παθογόνος μικροοργανισμός προκειμένου να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του πεπτικού συστήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

71.               Ποιους μη ειδικούς μηχανισμούς άμυνας πρέπει να διαπεράσει ένας παθογόνος μικροοργανισμός προκειμένου να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του αναπνευστικού συστήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

72.               Ποιους μη ειδικούς μηχανισμούς άμυνας πρέπει να διαπεράσει ένας παθογόνος μικροοργανισμός προκειμένου να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του δέρματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

73.               Πώς συμβάλλουν στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού το σάλιο, ο ιδρώτας, τα δάκρυα και το γαστρικό υγρό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

74.               Ποιοι παράγοντες αντιμετωπίζουν τους μικροοργανισμούς μετά την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό (ονομαστικά); ΑΠΑΝΤΗΣΗ

75.               Πώς δρουν τα φαγοκύτταρα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

76.               Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα φαγοκύτταρα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

77.               Τι είναι η φλεγμονή και πώς εκδηλώνεται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

78.               Πώς συντελεί στην άμυνα του οργανισμού η φλεγμονή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

79.               Τι θα συμβεί αν το δέρμα μας τραυματιστεί και κάποιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί καταφέρουν να εισέλθουν στον οργανισμό μας από το τραύμα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

80.               Σε τι οφείλεται το κοκκίνισμα που παρατηρείται σε μία τραυματισμένη περιοχή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

81.               Σε τι οφείλεται ο πόνος που παρατηρείται σε μία τραυματισμένη περιοχή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

82.               Τι είναι το ινώδες και πώς αυτό συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

83.               Τι είναι το πύο, πότε εμφανίζεται και τι περιέχει; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

84.               Τι είναι ο πυρετός και πώς συμβάλλει στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

85.               Ποιες είναι οι κυριότερες ουσίες του αίματος με αντιμικροβιακή δράση(ονομαστικά); ΑΠΑΝΤΗΣΗ

86.               Τι είναι οι ιντερφερόνες, πότε παράγονται και πώς συντελούν στην άμυνα του οργανισμού μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

87.               Τι είναι το συμπλήρωμα και ποιος είναι ο ρόλος του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

88.               Τι είναι η προπερδίνη και ποιος είναι ο ρόλος της στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.3.2. Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

89.               Τι ονομάζουμε ανοσία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

90.               Τι ονομάζουμε αντιγόνο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

91.               Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ειδικής άμυνας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

92.               Τι περιλαμβάνει το ανοσοβιολογικό σύστημα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

93.               Τι είναι τα λεμφοειδή όργανα και ποιος είναι ο ρόλος τους στη δομή και τη λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

94.               Τι είναι τα λεμφοκύτταρα, πού παράγονται και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

95.               Ποιες κατηγορίες Τ-λεμφοκυττάρων γνωρίζετε και ποιος είναι ο ρόλος τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

96.               Πού παράγονται και πού ωριμάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα; Ποιος είναι ο ρόλος τους στην άμυνα του οργανισμού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

97.               Τι είναι τα αντισώματα και ποιος είναι ο ρόλος τους στην άμυνα του οργανισμού μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

98.               Ποια είναι η βασική δομή των αντισωμάτων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

99.               Πού οφείλεται η ειδικευμένη δράση των αντισωμάτων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

100.               Τι ονομάζουμε σταθερή και τι μεταβλητή περιοχή των αντισωμάτων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

101.               Ποιος είναι ο ρόλος των αντισωμάτων στην άμυνα του οργανισμού μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

102.               Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης αντιγόνου-αντισώματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

103.               Τι ονομάζεται ανοσολογική απόκριση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

104.               Να περιγράψετε τα βήματα της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απάντησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

105.               Τι ονομάζουμε χυμική ανοσία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

106.               Τι ονομάζουμε κυτταρική ανοσία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

107.               Πώς δρουν τα Β-λεμφοκύτταρα και πώς τα Τ-λεμφοκύτταρα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

108.               Ποιος είναι ο ρόλος των κυτταροτοξικών Τα-λεμφοκυττάρων στην άμυνα του οργανισμού μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

109.               Πώς επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

110.               Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και πού βρίσκονται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

111.               Τι είναι τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα και ποιος είναι ο ρόλος τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

112.               Πώς ενεργοποιούνται τα Β-λεμφοκύτταρα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

113.               Ποιος είναι ο ρόλος των κυττάρων μνήμης στην άμυνα του οργανισμού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

114.               Τι ονομάζουμε πρωτογενή ανοσολογική απόκριση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

115.               Τι ονομάζουμε δευτερογενή ανοσολογική αντίδραση και πόσο διαρκεί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

116.               Πώς επιτυγχάνεται η δευτερογενής ανοσολογική απόκριση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

117.               Πώς και πότε ενεργοποιούνται τα κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

118.               Ποιους αμυντικούς μηχανισμούς διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισμός απέναντι στους ιούς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

119.               Πώς και πότε σταματά η ανοσολογική αντίδραση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

120.               Πώς μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός να αποκτήσει ανοσία σε κάποιο αντιγόνο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

121.               Τι ονομάζουμε ενεργητική ανοσία και πώς επιτυγχάνεται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

122.               Τι ονομάζουμε παθητική ανοσία και πώς επιτυγχάνεται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

123.               Τι είναι οι οροί και τι τα εμβόλια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

124.               Τι μπορεί να περιέχει ένα εμβόλιο;ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.3.3. Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

125.               Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από τη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος.ΑΠΑΝΤΗΣΗ

126.               Τι ονομάζεται αυτοανοσία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

127.               Τι μπορεί να προκαλέσει αυτοανοσία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

128.               Τι είναι τα αυτοαντισώματα και τι συνέπειες μπορεί να έχουν στην υγεία μας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

129.               Τι ονομάζουμε αλλεργία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

130.               Τι είναι τα αλλεργιογόνα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

131.               Τι είναι η ισταμίνη, σε τι οφείλεται η έκκρισή της και τι προκαλεί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

132.               Πώς αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα της αλλεργίας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

133.               Τι ονομάζουμε απόρριψη μοσχεύματος και σε τι οφείλεται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

134.               Πώς μπορεί να αποφευχθεί η απόρριψη μοσχεύματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

135.               Τι είναι το AIDS και τι το προκαλεί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

136.               Να περιγράψετε τη δομή του HIV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

137.        Πώς αρχίζει η μόλυνση από τον HIV και πώς αυτή εξελίσσεται μέχρι να προκαλέσει τελικά τον θάνατο του ασθενούς. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

138.        Σε τι στηρίζεται η διάγνωση της μόλυνσης από τον HIV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

139.        Σε ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού «επιτίθεται» ο HIV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

140.               Γατί η μόλυνση του οργανισμού μας από τον HIV προκαλεί την κατάρρευση του ανοσοποιητικού μας συστήματος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

141.               Να αναφέρετε τους τρόπους μετάδοσης του HIV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

142.               Πώς μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε το AIDS; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

143.               Πώς μπορεί να  περιορισθεί η εξάπλωση του AIDS; ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ  αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

144.               Σε τι διαφέρουν τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά;

145.               Σε τι διαφέρουν οι καλοήθεις όγκοι από τους κακοήθεις;

146.               Τι ονομάζουμε λευχαιμίες;

147.               Από τι εξαρτώνται τα προβλήματα υγείας που προκαλεί ο καρκίνος;

148.               Πού αναζητούνται τα αίτια του καρκίνου;

149.               Ποια γονίδια σχετίζονται με την εκδήλωση καρκίνου;

150.               Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ογκογονιδίων και καρκίνου;’

151.               Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ογκοκατασταλτικών γονιδίων και καρκίνου;

152.               Γιατί το γεγονός ότι τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν μεταλλαγμένα γονίδια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο καρκίνος είναι κληρονομικό γνώρισμα;

153.               Να αναφέρετε τρεις καρκινογόνους παράγοντες.

154.               Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος;

1.5. ΟΥΣIΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟYΝ ΕΘΙΣΜO αρχήPE01644A1.gif (2627 bytes)

155.               Ποιες επιδράσεις έχει το αλκοόλ στην υγεία του ανθρώπου;

156.               Τι εννοούμε λέγοντας ότι κάποιες ουσίες προκαλούν εθισμό;

157.               Τι εννοούμε λέγοντας ότι κάποιες ουσίες προκαλούν ανοχή;

158.               Τι ονομάζουμε απεξάρτηση;

159.               Τι είναι τα ναρκωτικά;

160.               Τι είναι η μορφίνη και η ηρωίνη και με ποιο τρόπο δρουν στον ανθρώπινο οργανισμό; Ποιες είναι οι συνέπειες της συστηματικής χρήσης τους;

161.               Τι είναι το στερητικό σύνδρομο και σε τι οφείλεται;

162.               Τι είναι η μεθαδόνη και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια;

163.               Ποιες συνέπειες έχουν η νικοτίνη και η πίσσα στη υγεία του ανθρώπου;