Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12          
Φυσικός Ραδιο/λόγος          

Δρ. Αθηνά Σαλωνίδου

Γραφείο Σχ. Συμβούλων Δ.Ε. Α' Αθήνας
τηλ. Γραμματείας: 210-5226297
fax:                          210-5241147

Σαλωνίδου Αθηνά
Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε
Κλάδου ΠΕ12 Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

Τελείωσε το Φυσικό Τμήμα και το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής - Ραδιοηλεκτρολογίας του Α.Π.Θ. Εργάσθηκε ως ωρομίσθια καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ι Καβάλας και στην συνέχεια με σύμβαση έργου στο Κέντρο Ερευνών του Υπουργείου Εθνικής 'Aμυνας (Κ.Ε.ΕΘ.Α)
Από το 1988 που διορίσθηκε μόνιμη καθηγήτρια ηλεκτρονικός κλάδου ΠΕ12 εργάσθηκε στο 6ο ΤΕΕ Αθήνας και στο 1ο ΤΕΕ Αγ. Παρασκευής. Δούλεψε με απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1995-1999) όπου ασχολήθηκε με την σύνταξη και αναμόρφωση Ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων του Ηλεκτρονικού Τομέα. Στην συνέχεια απέκτησε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ (2001), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μικροηλεκτρονικής από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002) και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Φυσικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών (2006) με θέμα: 'Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης' που εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του «Δημόκριτου». Τα δυο τελευταία έτη παράλληλα συνεργάζεται ως ωρομίσθια καθηγήτρια με το Τμήμα Ηλεκτρονικής της ΑΣΠΑΙΤΕ
Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συμμετοχές σε συνέδρια.