Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12          
Φυσικός Ραδιο/λόγος          

Δρ. Αθηνά Σαλωνίδου

Γραφείο Σχ. Συμβούλων Δ.Ε. Α' Αθήνας
τηλ. Γραμματείας: 210-5226297
fax:                          210-5241147

Βοηθητικό υλικό
Όποιος συνάδελφος εχει αναπτύξει βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό σε κάποιο μάθημα και ενδιαφέρεται να το κοινοποιήσει στους άλλους συναδέλφους μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να δημοσιευτεί η εργασία του

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Υ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

NOHSIS-μουσειο τεχνολογιας
Μία βάση δεδομένων με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας online!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
 (επιλεγμένο site) http://users.dra.sch.gr/annpaschal/first.htm