Προσομοιώσεις με το Interactive Physics

                      

(Πληροφορίες για το Interactive Physics θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.e-yliko.gr/physIP.htm )
  Προσεχώς...             
   

Επιμέλεια: Τριανταφυλλίδης Αστέριος ΠΕ04-01

Θεσσαλονίκη   2009