Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

(THE REVIVAL OF THE BYZANTINE THESSALONIKI THROUGH THE LITERARY WORK OF THE MODERN THESSALONIAN WRITERS)

Ανακοίνωση στο Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

(Communication in the III Scientific Symposium of the Society for Macedonian Studies)

HOME PAGE


Free website hit counter