ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

SCIENTIFIC HISTORICAL BOOKS

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Εκδ. K. & M. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεσσαλονίκη 2018

ISBN 978-618-5306-01-4

THE BYZANTINE THESSALONIKI

THROUGH THE LITERARY WORK OF THE MODERN THESSALONIAN WRITERS

Ed. Κ. & Μ.  Ant. Stamouli, Thessaloniki 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Η αναβίωση της βυζαντινής Θεσσαλονίκης

μέσα από το έργο των σύγχρονων Θεσσαλονικέων λογοτεχνών"

(Ανακοίνωση στο Γ Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών) (Video)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον τηλ. σταθμό TV 100, για τo βιβλίο:

"Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη μέσα από το έργο των σύγχρονων Θεσσαλονικέων λογοτεχνών" (Video)

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Αρχαίες ελληνικές και σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις

στα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας

Εκδ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 2013

ISBN 978-960-9533-45-4

Upbringing and Education of children and adolescents in the Byzantine Empire during the first Byzantine period

Ancient Greek and modern didactic and pedagogic perspectives

into the works of the Fathers of the Church

Ed. Antonis Stamoulis, Thessaloniki 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον τηλ. σταθμό TV 100, για τo βιβλίο:

"Αγωγή και Μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο Πρώιμο Βυζάντιο" (Video)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: Σ. Ν. Καδάς (Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.), Βυζαντινά 33 (2013-2014), σσ. 461-464

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εκδ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Θεσσαλονίκη 1998

ISBN 960-343-425-6

BEAUTY CONTESTS AND MARRIAGE IN THE BYZANTINE EMPIRE

Εd. Κyriakidi, Thessaloniki 1998

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ σε ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.

ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ, ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ:

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΙΕΡΕΙΣ Ή ΜΑΓΟΙ;

Εκδ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 2001

ISBN 960-354-095-1

MYSTICISM, MIRACLE-WORKING AND MEDICINE OF THEURGY

Εd. Κardamitsa, Athens 2001

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ σε ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα 2001

ISBN 960-04-1749-0 

THE EVOLUTION OF MAGIC FROM ANTIQUITY TO THE FIRST CHRISTIAN CENTURIES

Εd. Κedros, Athens 2001

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον τηλ. σταθμό TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - θέμα:

"Η "νεκυομαντεία" από την Αρχαιότητα έως τη βυζαντινή εποχή" (Video)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ σε ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.                 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

(ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ)

Εκδ. ΕΝΑΛΙΟΣ, Αθήνα 2001

ISBN 960-536-092-6  

MAGIC AS A SOCIAL PHENOMENON IN THE EARLY BYZANTINE EMPIRE

(DOCTORAL DISSERTATION)

Εd. Εnalios, Athens 2001

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον τηλ. σταθμό TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με θέμα:

"Η εξέλιξη της Μαγείας από την Αρχαιότητα έως τη βυζαντινή εποχή" (Video)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ σε ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Μελέτη πηγών από την Αρχαιότητα έως το Βυζάντιο

Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα 2002

ISBN 960-04-1771-7

THE CREATION OF MAN-GOD IN THE ANCIENT RELIGIONS

A Study of Sources from Antiquity to Byzantium

Εd. Κedros, Athens 2002

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για το βιβλίο:

"Η Γένεση του Θεϊκού Ανθρώπου στις Αρχαίες Θρησκείες"

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εκδ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 2003

ISBN 960-8353-04-1   

CONTRACEPTION  AND ABORTION FROM ANTIQUITY TO BYZANTIUM

Ed. Antonis Stamoulis, Thessaloniki 2013

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ σε ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.

ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Συγκριτική Μελέτη

Εκδ. ΕΣΟΠΤΡΟΝ, Αθήνα 2003

ISBN 960-8317-20-7   

MAGIC AND MYSTERIOUS RELIGIONS FROM ANTIQUITY TO BYZANTIUM

A Comparative Study

Εd. Εsoptron, Athens 2003

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ σε ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ που μπορείτε να το βρείτε,

ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET κ.λπ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εκδ. Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Θεσσαλονίκη 2004

ISBN 960-242-301-3   

THE CONTENT OF THE "NOTES" IN THE MANUSCRIPTS OF THE MONASTERY OF XEROPOTAMOY ON MOUNT ATHOS

Εd. P. Pournara, Thessaloniki 2004

  HOME PAGE