ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

<Εκδόσεις ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Θεσσαλονίκη 2003>

ISBN 960-8353-04-1   

 Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν τα φαινόμενα της αντισύλληψης και των αμβλώσεων, όπως εξελίσσονται από την αρχαιότητα έως το Βυζάντιο, από κάθε δυνατή οπτική γωνία: κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική, πολιτική, νομοθετική, πολιτισμική, φιλοσοφική, επιστημονική, τεχνική, ιατρική, κ.λπ. Η διερεύνηση των συγκεκριμένων φαινομένων τοποθετείται μέσα σε μια ευρύτερη μελέτη των παραπάνω τομέων, ούτως ώστε να επισημανθούν ταυτόχρονα προεκτάσεις, συνέπειες, συσχετισμοί, ταυτίσεις, αποκλίσεις των φαινομένων αυτών με τα ευρύτερα πλαίσια των αντίστοιχων τομέων της ιατρικής, της κοινωνίας, του πολιτισμού, των θεσμών, της (εκκλησιαστικής και πολιτειακής) νομοθεσίας, της θρησκείας, της θεολογίας, της φιλοσοφικής σκέψης και θεώρησης του ατόμου και του κόσμου, κ.ο.κ. 

Με τον τρόπο αυτόν αναβιώνει το ιστορικό παρελθόν, αναλύεται το ιστορικο-κοινωνικό γίγνεσθαι, αποκαλύπτεται ο άνθρωπος και μελετώνται συγκριτικά οι πολιτισμικές καταστάσεις ή αλλαγές που βιώνει κάθε κοινωνία, σε κάθε έκφανση της ζωής της, στο πέρασμα των αιώνων.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ INTERNET 

Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές του Γυμνασίου Καρπερού Γρεβενών, στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος «Ευέλικτη Ζώνη», με θεματική ενότητα: «Η εφηβεία και τα προβλήματά της» (Με τη συνδρομή της καθηγήτριας Ειρήνης Παρασκευοπούλου – Φιλολόγου)

Web page URL: http://gym-karper.gre.sch.gr/Magazine/2005_3/57_Amvloseis.htm

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εφημερίδα "politis press on line": http://www.politispress.gr/article.php?idr=3726

 

      HOME PAGE