ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

 

(ArticLES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN DIDACTICS, PEDAGOGY, ICT

 

Lesson Plans WITH THE DIDACTIC AND PEDAGOGIC USE OF ICT)

 

Ι. Publications in International Journals and Proceedings of International Conferences

 

1. A. D. Vakaloudi (2013, October). "Differentiation in the teaching of Social Sciences with the development of Information and Communication Technologies* (*Web Searches, Digital Environments for Written Discourse)", Proccedings of the THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE on COGNITONICS, The Science about the Human Being in the Digital World, a subconference of the 16th International Multiconference, Information Society 2013, (October 7 and 8, 2013, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, pp. 476-479.

2. A. D. Vakaloudi (2015, October). "The Role of Information and Communication Technologies in the Teaching and Learning of History", Proccedings of the 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on COGNITONICS, The Science about the Human Being in the Digital World, a subconfer­ence of the 18th International Multiconference, Information Society 2015, (October 12 and 13, 2015, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia), (eds V.A. Fomichov, O.S. Fomichova), Vol. F, pp. 78-81.  

 

3. A. D. Vakaloudi, A.D. (2019, October). “Transforming Teaching History in a Smart Learning Environment with Open Educational Resources”, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Cognitonics, The Science about the Human Being in the Digital World, a subconfer­ence of the 22th International Multiconference, Information Society IS-2019, (October 07-11, 2019, Institut Jožef Stefan, Ljubljana 2019), (eds V.A. Fomichov, O.S. Fomichova), 58-61.

 

4. A. D. Vakaloudi (2016, Autumn). "Τhe transformation of History teaching methods in Secondary Education through the use of Information and Communication Technology (ICT)", INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL LEARNING, TEACHING AND RESEARCH, vol. 13-2 (HEIRNET - University of Cumbria and The Historical Association), pp. 150-174. (https://www.history.org.uk/publications/categories/304/resource/9032/the-international-journal-volume-13-number-2)

 

 

5. A. D. Vakaloudi (2017, Spring-Summer). "From the Holocaust to Recent Mass Murders and Refugees. What Does History Teach Us?", INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL LEARNING, TEACHING AND RESEARCH, vol. 14-2 (HEIRNET - University of Cumbria & The Historical Association), pp. 119-149. (https://www.history.org.uk/publications/categories/304/resource/9186/the-international-journal-volume-14-number-2)

 

 

ΙΙ. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά με κριτές και Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων και με Διεθνή Συμμετοχή

 

5. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η Πολιτισμική Προσφορά του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Λίγα Λόγια για τη Διδασκαλία της Ιστορίας και το Νέο Βιβλίο της Ιστορίας της Α΄Λυκείου", ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 84, (Αθήνα, Φθινόπωρο 1997), σσ. 118-130  

 

 

6. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Παράδειγμα Διδασκαλίας και Ασκήσεων του Νέου Τύπου Αξιολόγησης Ενός Μαθήματος. Από το βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου σε συνδυασμό με ερωτήσεις και αξιοποίηση των παραθεμάτων του μαθήματος", ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τεύχ. 94, (Θεσσαλονίκη, Χειμώνας 1998, σσ. 442-459 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

1) Cyprus Pedagogical Institute http://athena.pi.ac.cy/apodeltiosis/sygrafeis.htm

2) Cyprus Pedagogical Institute - Greek - Evaluation Bibliography / Βιβλιογραφία για την αξιολόγηση γραπτών δοκιμίων: http://athena.pi.ac.cy/despo/greek/biblio/evaluation.html

   Μια Διδακτική Πρόταση της ενότητας: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ μ.Χ. και Ασκήσεις του Νέου Τύπου Αξιολόγησης (θα χρειαστείτε το WinZip & to Acrobat Reader)

 

7. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Ιστορία, Τέχνη και Νέα Τεχνολογία στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τεύχ. 54, (Αθήνα, Μάιος - Ιούλιος 2000), σσ. 21-25 

Διδακτικό Σενάριο:

"Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ [ΓΑΛΛΙΑ: Eugene Delacroix (1798-1863)]" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου: προοπτική διαθεματικής εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητή Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

8. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η Παιδαγωγική Συμβολή της Νέας Τεχνολογίας στη Διαμόρφωση της Διδακτικής.  Με Δύο Διδακτικές Προτάσεις", ΕΠΤΑΚΥΚΛΟΣ, τεύχ. 76, (Αθήνα, Ιούνιος 2000), σσ. 218-232 

Διδακτικά Σενάρια :

"ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητών Θρησκευτικών και Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 "Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητών Θρησκευτικών και Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

9. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Ιστορίας με τη Νέα Τεχνολογία. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχ. 95, (Αθήνα, Καλοκαίρι 2000), σσ. 36-52

Διδακτικό Σενάριο:

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Εικαστικής - Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Γ΄ Ενιαίου Λυκείου με τη συνεργασία Φιλολόγου, καθηγητών Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και το INTERNET) 

 

 

10. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η Νέα Τεχνολογία στη Διαθεματική Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων. Με Τρεις Διδακτικές Προτάσεις", ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ, τεύχ. 76, (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000), σσ. 56-60

Διδακτικά Σενάρια :

"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" (Αρχαία Ελληνικά Α΄ Γυμνασίου, με το INTERNET)

 "Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ" (Αρχαία Ελληνικά Α΄ / Β΄ Γυμνασίου & Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, με το ΙΝΤΕRΝΕΤ)

 "ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ" (Αρχαία Ελληνικά & Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, με με προοπτικές Διαθεματικής Εργασίας και το ΙΝΤΕRΝΕΤ: "Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις") 

Αναφορά του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/contents.asp?t=76&a=0

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/migrated/76_56-60.pdf

 

11. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η Πολύπλευρη Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τεύχ. 56 (Αθήνα, 2000), σσ. 76-79 

Διδακτικό Σενάριο:

"Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΚΥΙΑΣ ΣΤΟ INTERNET": (Αρχαία Ελληνικά Α΄ Γυμνασίου) 

 

12. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Οι Πολλαπλές Αναπαραστάσεις του INTERNET ως Πηγή Διδακτικών Διαθεματικών Προσεγγίσεων στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με Δύο Διδακτικές Προτάσεις", ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τεύχ. 115, (Αθήνα, Νοέμ.-Δεκ. 2000), σσ. 80-88 

Διδακτικά Σενάρια :

"Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, με το INTERNET)

 "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ σε σύγκριση με το ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NOH-KYOGEN και δυνατότητα προέκτασης στην COMEDIA DELL' ARTE" (Διαθεματική Εργασία με ευρεία χρήση του ΙΝΤΕRΝΕΤ > Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου) 

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

Παραπομπές σε άρθρα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

 

13. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η Διαθεματική Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων με το Διαδίκτυο και τη Νέα Τεχνολογία. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, τεύχ. 57-58, (Αθήνα, 2000), σσ. 63-76

Διδακτικό Σενάριο:

"Ο 1ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου: προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητή Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

14. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Σύγχρονες Διδακτικές και Παιδαγωγικές Μέθοδοι, η Ουσιαστική Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Υλοποίησή τους. Με Τρεις Διδακτικές Προτάσεις", ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τεύχ. 103, (Θεσσαλονίκη, Άνοιξη 2001), σσ. 94-117

Διδακτικά Σενάρια :

"ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου με το INTERNET)

 "ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 'ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΩΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ' " (Ιστορία Β' Γυμνασίου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητών Θρησκευτικών & Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

"Ο 1ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου: προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητή Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

 

15. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Αξιοποίηση των Πηγών της Ιστορίας και της Τέχνης.  Με Δύο Διδακτικές Προτάσεις", ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ, τεύχ. 80, (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001), σσ. 53-58

Διδακτικά Σενάρια :

"ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ (Πρωτοελλαδικός, Πρωτομινωικός, Πρωτοκυκλαδικός)" (Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου - Γενική Παιδεία)

 "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (7ος-6ος π.Χ. αι.) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ" (Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου - Γενική Παιδεία) 

Αναφορά του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/contents.asp?t=80&a=0

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/migrated/80_53-58.pdf

 

16. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Βουλή: Ένας ελληνικός θεσμός δημοκρατίας στην αρχαιότητα” Διαθεματική Μελέτη της Δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα με τη Συμβολή των Πηγών και του Διαδικτύου", [Εισήγηση στην Τριημερίδα: "Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική (Ψηφιακή Τάξη) – Φιλολογικά – Μαθηματικά – Φυσικές Επιστήμες" (Θεσσαλονίκη, 0406/11/2009)], φιλολογοσ, τεύχ. 140, Απρίλ.-Μάιος.-Ιούν. 2010,  σσ. 303-322.

 

17. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Σχεδιασμός και μέθοδος διδακτικής του μαθήματος της «Ερευνητικής εργασίας». Η διδακτική και παιδαγωγική συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας",  ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 149, (Αθήνα, 2014), σσ. 114-130  

 

18. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών λογισμικών", Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 2015, 59-75.

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο: http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete 

 

19. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΗΓΩΝ", ΠρακτικΑ 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο (Σύρος, 11-13 Μαΐου 2001), σσ. 76-89.   <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ: http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/titloierg/filologika/bakaloud2.htm

 

      

 

20. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΒΑΚΙΟ E SLATE. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ", ΠρακτικΑ 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο (Σύρος, 11-13 Μαΐου 2001), σσ. 50-52. <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Δημοσιεύσεις του άρθρου στο Διαδίκτυο: 

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ: http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/titloierg/filologika/bakaloud1.htm  

2) ΕTΠΕ: ΕλληνικΗ ΕπιστημονικΗ Ενωση ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας & ΕπικοινωνιΩν στην ΕκπαΙδευση: http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=7

 

21. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η εξελικτική πορεΙα της Βυζαντινής ΑυτοκρατορΙας - Συγκριτική μελΕτη της αρχαΙας και βυζαντινΗς τΕχνης και ζΩΗς με τη συμβολΗ του ΔιαδικτΥου", Ανακοίνωση σε τηλεδιάσκεψη με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια της Ημερίδας "Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Παιδαγωγική Αξιοποίηση τους στα φιλολογικά μαθήματα" (συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου).

Aναφορές  του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

1) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Θ.: http://www.tcom.auth.gr/isdn/press-releases/26032002.html

2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: http://www.ucnet.uoc.gr/edunet/Filologoi.html

3) "ΠΑΤΡΙΣ: ΚαθημερινΗ πρωινΗ εφημερΙδα του ΗρακλεΙου ΚρΗτης": http://www.patris.gr:16080/archive/2002/3/23/7th.html#9

 

22. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ PROJECTS ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", ΠρακτικΑ 3ου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002), τόμ. Β΄, σσ. 303-308.   <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

http://www.didaskalia.eu/files/projects/vakaloudi.doc

 

23. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, ΔιΑλεξη [ΠΑνελ 2]: "ΕκπαΙδευση, επιμΟρφωση και υποστΗριξη των εκπαιδευτικΩν", στην Εκδήλωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) με θέμα: "Η προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΠΘ για το Γ' ΚΠΣ" στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Πληροφορικής - 14η Infosystem 2000 (Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου), την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2000, ώρα 18:00 μ.μ. στο Συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", Αίθουσες 4 και 5

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

Υπουργειο ΕθνικΗς Παιδειας & Θρησκευματων και το Προγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (ΕπιχειρησιακΟ ΠρΟγραμμα ΕκπαΙδευσης και Αρχικής ΕπαγγελματικΗς ΚατΑρτισης): http://www.auth.gr/news/announcements/ypepth.html

24. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi,

  2η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29 Απριλίου 2002

25. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η διδακτικΗ και παιδαγωγικΗ συμβολΗ των ΝΕων ΤεχνολογιΩν στην εκπαΙδευση", "ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ", τεύχ. 1 (Θεσσαλονίκη, Φθινόπωρο 2003), σσ. 31-39.

    Αναφορές του άρθρου στο Διαδίκτυο: 

    1) "ΤHESSALONIKI NET NEWS: Η πρΩτη δικτυακΗ εφημερΙδα για ΘεσσαλονΙκη & Β. ΕλλΑδα": http://www.tnn.gr/ekpaideysi/diimeriaypepth.htm

    2) "ΤEACH.GR: ΤΟ PORTAL ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ": http://www.teach.gr/show.cfm?page=epikerotita/ep_784.htm

 

 

26. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "ΠροτΑσεις για την ΥλοποΙηση ΕκπαιδευτικΗς Ε-ΠΥλης και ΕκπαιδευτικΩν ΛογισμικΩν – ΤρΟποι ΔιδακτικΗς και Παιδαγωγικής ΣυμβολΗς των ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας και ΕπικοινωνΙας στην Εξ ΑποστΑσεως ΕκπαΙδευση", [Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη" (Σύρος, 9-11 Μαΐου 2003)], "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ", τεύχ. 113 (Αθήνα, 2005), σσ. 106-118. 

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Πρακτικά Συνεδρίου: http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b573.pdf  

 

27.  Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "ΑρχαIο ελληνικO θEατρο σε σYγκριση με το ιαπωνικO θEατρο NohKyogen και με δυνατOτητα προEκτασης στην Commedia dell' Arte", ΠρακτικΑ του 8ου Τριημέρου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου "Διαθεματικότητα και Εκπαίδευση: Διδακτικές εφαρμογές στην Προσχολική, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" (Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2003), σσ. 9-32.  

 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

1) http://users.att.sch.gr/pzafeir/Diathematika/Pat-Prgr.htm

2) http://www.paidorama.sch.gr/docs/serres_seminario.doc

 

 

28. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "ΠροτΑσεις για την υλοποΙηση εκπαιδευτικΗς eΥλης και εκπαιδευτικΩν λογισμικΩν – ΤρΟποι διδακτικΗς και παιδαγωγικΗς συμβολΗς των ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας και ΕπικοινωνΙας στην εξ αποστΑσεως εκπαΙδευση", ΠρακτικΑ του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ 2004)" (Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2004), τόμ. Β΄, σσ. 573-578  <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Aναφορά  του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

ΕTΠΕ: ΕλληνικΗ ΕπιστημονικΗ Ενωση ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας & ΕπικοινωνιΩν στην ΕκπαΙδευση: http://www.etpe.gr/  

29. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi,                       

                                                                                                                                        Digital Library Logo

2008

Επιμορφωτικό Σεμινάριο:«Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον - β΄ Σεμινάριο»: Περιλήψεις εισηγήσεων

 

30. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "ΔιαπολιτισμικΗ παιδαγωγικΗ και η συμβολΗ των φιλολογικΩν μαθημΑτων", ΠρακτικΑ του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός & το έργο του: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον" (Δράμα, 17 - 19 / 10 / 2008), Δράμα 2010, τόμ. Β΄, σσ. 1243-1259.

 

31. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις ως πηγή διεπιστημονικών/διαθεματικών προσεγγίσεων. Ανάγνωση, περιγραφή και ανάλυση εικαστικής ιστορικής πηγής", Πρακτικά της 3ης Μαθηματικής Εβδομάδας, Θεσσαλονίκη, 2-6/3/2011, 365-388. 

32. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλας-Centennia»", ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 

Ηλεκτρονική Δ/νση Δημοσίευσης: ΕΤΠΕ: http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2041.pdf

33. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυκήνες”»", ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου  Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στη Διδακτική Πράξη (Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), Σύρος 21-23 Ιουνίου 2013. 

Ηλεκτρονική Δ/νση Δημοσίευσης: http://www.e-diktyo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=132 

34. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Σχεδιασμός και μέθοδος διδακτικής του μαθήματος της «Ερευνητικής εργασίας. Η διδακτική και παιδαγωγική συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας", ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 149 (Αθήνα 2014), σσ. 114-130.

35. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών λογισμικών", Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 2015, 59-75. (http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/202/111)

36. Αϊβαλιώτης, Θ., Βακαλούδη, Α., Βορβή, Ι., Κάρτσακα, Ε., & Κρυσταλλίδου, Φ., «Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Δίαυλοι επικοινωνίας για την αποδοχή των προσφύγων», Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Νέος Παιδαγωγός”, (Αθήνα, 28-29 Απριλίου 2018), (επιμ. Φ. Γούσιας), Αθήνα 2018, σσ. 1000-1008 [ISBN 978-618-82301-4-9].

37. Αϊβαλιώτης, Θ., Βακαλούδη, Α., Βορβή, Ι., & Κρυσταλλίδου, Φ., «Προσωπικότητες ως πρότυπα ζωής και σταδιοδρομίας: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα», Πρακτικά 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής “Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης”, (Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018), (επιμ. Σ. Κουλιάνης κ.ά.), Δράμα 2018, σσ. 269-273. (URL: http://www.educircle.gr/synedrio/announcements/137-praktika-ergasion-1ou-diethnoys-viomatikoy-synedriou-efarmosmenis-didaktikis-kainotomes-efarmoges-sti-didaktiki-praksi-2).

38. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, «“Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα” (μία διεπιστημονική-διαθεματική διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο)», Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη "Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση"”, (Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018), (επιμ. Π.Ε. Κολτσάκης & Μ.Ι. Σαλονικίδης) τόμ. Γ, σσ. 172-186 [ISBN τόμ. Γ΄: 978-960-99301-5-4]. (URL: https://5syn-thess2018.ekped.gr/praktika2018/c-048-172-186.pdf).

39. Βακαλούδη, Α.Δ. & Βορβή, Ι.Π., «Δημιουργικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο:
Διερεύνηση των παραμέτρων  οργανωτικής και διδακτικής‐παιδαγωγικής  διαδικασίας»,
Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού ΣυνεδρίουΣχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις”, (Θεσσαλονίκη, 4-8 Μαΐου 2018), (επιμ. Γρόσδος Σ., Τσιβάς Α.),  Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 50-58 [ISBN 978-960-89999-7-8].

40. Βακαλούδη, Α.Δ. & Τσότσος, Γ.Π., «Η κατανόηση και η αξιοποίηση της πολυπολιτισμικότητας στη σχολική τάξη μέσα από καινοτόμες δράσεις για την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό», Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού ΣυνεδρίουΣχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις”, (Θεσσαλονίκη, 4-8 Μαΐου 2018), (επιμ. Γρόσδος Σ., Τσιβάς Α.), Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 59-67 [ISBN 978-960-89999-7-8].

41. Βακαλούδη, Α.Δ.  «“Γνωρίζοντας τον Ιωάννη Καποδίστρια μέσα από τις πηγές και το διαδίκτυο”. Διεπιστημονικό-Διαθεματικό Web Quest για το Γυμνάσιο και το Λύκειο», ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 179 (Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021), 128-148.

 

Εάν δεν έχετε το WinZip και το Acrobat Reader, βρείτε τα (μαζί με πολλά άλλα δωρεάν προγράμματα) στην Ενότητα: DOWNLOAD

     HOME PAGE