Ι. ΑΡΘΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

και ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

 

Educational Articles and Lesson Plans

 

ΙΙ. Εκπαιδευτικο Υποστηρικτικο Υλικο το οποΙο αξιοποιεΙται στην εκπαιδευτικΗ πρΑΞΗ

 

 

Ι. ΑΡΘΡΑ ερευνασ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Ι) Δημοσιεύσεις σε Ξένα Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων του εξωτερικού

 

1. Differentiation in the teaching of Social Sciences with the development of Information and Communication Technologies* (*Web Searches, Digital Environments for Written Discourse), Proccedings of the THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE on COGNITONICS, The Science about the Human Being in the Digital World, a subconference of the 16th International Multiconference, Information Society 2013, (October 7 and 8, 2013, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, pp. 476-479.

 

 

2. The Role of Information and Communication Technologies in the Teaching and Learning of History, Proccedings of the 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on COGNITONICS, The Science about the Human Being

 

in the Digital World, a subconfer­ence of the 18th International Multiconference, Information Society 2013, (October 12 and 13, 2015, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia), (eds V.A. Fomichov, O.S. Fomichova), Vol. F, pp. 78-81.  

 

 

 

3. Τhe transformation of History teaching methods in Secondary Education through the use of Information and Communication Technology (ICT), INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL LEARNING, TEACHING AND RESEARCH, vol. 13-2 (Autumn 2016) (HEIRNET - University of Cumbria and The Historical Association), pp. 150-174. (https://www.history.org.uk/publications/categories/304/resource/9032/the-international-journal-volume-13-number-2)

 

 

 

4. From the Holocaust to Recent Mass Murders and Refugees. What Does History Teach Us?, INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL LEARNING, TEACHING AND RESEARCH, vol. 14-2 (Spring-Summer 2017) (HEIRNET - University of Cumbria & The Historical Association), pp. 119-149. (https://www.history.org.uk/publications/categories/304/resource/9186/the-international-journal-volume-14-number-2)

 

 

ΙΙ) Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά και Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων και με Διεθνή Συμμετοχή

 

5. "Η Πολιτισμική Προσφορά του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Λίγα Λόγια για τη Διδασκαλία της Ιστορίας και το Νέο Βιβλίο της Ιστορίας της Α΄Λυκείου", ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 84, (Αθήνα, Φθινόπωρο 1997), σσ. 118-130  

 

 

6. "Παράδειγμα Διδασκαλίας και Ασκήσεων του Νέου Τύπου Αξιολόγησης Ενός Μαθήματος. Από το βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου σε συνδυασμό με ερωτήσεις και αξιοποίηση των παραθεμάτων του μαθήματος", ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τεύχ. 94, (Θεσσαλονίκη, Χειμώνας 1998, σσ. 442-459 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

1) Cyprus Pedagogical Institute http://athena.pi.ac.cy/apodeltiosis/sygrafeis.htm

2) Cyprus Pedagogical Institute - Greek - Evaluation Bibliography / Βιβλιογραφία για την αξιολόγηση γραπτών δοκιμίων: http://athena.pi.ac.cy/despo/greek/biblio/evaluation.html

   Μια Διδακτική Πρόταση της ενότητας: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ μ.Χ. και Ασκήσεις του Νέου Τύπου Αξιολόγησης (θα χρειαστείτε το WinZip & to Acrobat Reader)

 

 

7. "Ιστορία, Τέχνη και Νέα Τεχνολογία στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τεύχ. 54, (Αθήνα, Μάιος - Ιούλιος 2000), σσ. 21-25 

Διδακτικό Σενάριο:

"Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ [ΓΑΛΛΙΑ: Eugene Delacroix (1798-1863)]" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου: προοπτική διαθεματικής εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητή Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

 

8. "Η Παιδαγωγική Συμβολή της Νέας Τεχνολογίας στη Διαμόρφωση της Διδακτικής.  Με Δύο Διδακτικές Προτάσεις", ΕΠΤΑΚΥΚΛΟΣ, τεύχ. 76, (Αθήνα, Ιούνιος 2000), σσ. 218-232 

Διδακτικά Σενάρια :

"ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητών Θρησκευτικών και Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 "Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητών Θρησκευτικών και Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

 

9. "Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Ιστορίας με τη Νέα Τεχνολογία. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχ. 95, (Αθήνα, Καλοκαίρι 2000), σσ. 36-52

Διδακτικό Σενάριο:

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Εικαστικής - Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Γ΄ Ενιαίου Λυκείου με τη συνεργασία Φιλολόγου, καθηγητών Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και το INTERNET) 

 

 

10. "Η Νέα Τεχνολογία στη Διαθεματική Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων. Με Τρεις Διδακτικές Προτάσεις", ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ, τεύχ. 76, (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000), σσ. 56-60

Διδακτικά Σενάρια :

"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" (Αρχαία Ελληνικά Α΄ Γυμνασίου, με το INTERNET)

 "Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ" (Αρχαία Ελληνικά Α΄ / Β΄ Γυμνασίου & Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, με το ΙΝΤΕRΝΕΤ)

 "ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ" (Αρχαία Ελληνικά & Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, με με προοπτικές Διαθεματικής Εργασίας και το ΙΝΤΕRΝΕΤ: "Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις") 

Αναφορά του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/contents.asp?t=76&a=0

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/migrated/76_56-60.pdf

 

 

11. "Η Πολύπλευρη Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τεύχ. 56 (Αθήνα, 2000), σσ. 76-79 

Διδακτικό Σενάριο:

"Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΚΥΙΑΣ ΣΤΟ INTERNET": (Αρχαία Ελληνικά Α΄ Γυμνασίου) 

 

 

 

12. "Οι Πολλαπλές Αναπαραστάσεις του INTERNET ως Πηγή Διδακτικών Διαθεματικών Προσεγγίσεων στη Β/θμια Εκπαίδευση. Με Δύο Διδακτικές Προτάσεις", ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τεύχ. 115, (Αθήνα, Νοέμ.-Δεκ. 2000), σσ. 80-88 

Διδακτικά Σενάρια :

"Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, με το INTERNET)

 "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ σε σύγκριση με το ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NOH-KYOGEN και δυνατότητα προέκτασης στην COMEDIA DELL' ARTE" (Διαθεματική Εργασία με ευρεία χρήση του ΙΝΤΕRΝΕΤ > Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου) 

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

Παραπομπές σε άρθρα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

 

 

13. "Η Διαθεματική Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων με το Διαδίκτυο και τη Νέα Τεχνολογία. Με Μια Διδακτική Πρόταση", ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, τεύχ. 57-58, (Αθήνα, 2000), σσ. 63-76

Διδακτικό Σενάριο:

"Ο 1ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου: προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητή Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

 

 

14. "Σύγχρονες Διδακτικές και Παιδαγωγικές Μέθοδοι, η Ουσιαστική Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Υλοποίησή τους. Με Τρεις Διδακτικές Προτάσεις", ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τεύχ. 103, (Θεσσαλονίκη, Άνοιξη 2001), σσ. 94-117

Διδακτικά Σενάρια :

"ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ" (Ιστορία Β΄ Γυμνασίου με το INTERNET)

 "ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 'ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΩΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ' " (Ιστορία Β' Γυμνασίου: Προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητών Θρησκευτικών & Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

"Ο 1ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - Ανάγνωση, Περιγραφή και Ανάλυση Ιστορικής Πηγής" (Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ Ενιαίου Λυκείου: προοπτική Διαθεματικής Εργασίας με συνεργασία Φιλολόγου - καθηγητή Καλλιτεχνικών και το INTERNET)

 

 

15. "Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Αξιοποίηση των Πηγών της Ιστορίας και της Τέχνης.  Με Δύο Διδακτικές Προτάσεις", ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ, τεύχ. 80, (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001), σσ. 53-58

Διδακτικά Σενάρια :

"ΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ (Πρωτοελλαδικός, Πρωτομινωικός, Πρωτοκυκλαδικός)" (Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου - Γενική Παιδεία)

 "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (7ος-6ος π.Χ. αι.) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ" (Ιστορία Α΄ Γυμνασίου / Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου / Ιστορία Α΄ Ενιαίου Λυκείου - Γενική Παιδεία) 

Αναφορά του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/contents.asp?t=80&a=0

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ": http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/migrated/80_53-58.pdf

 

 

 

16. "Βουλή: Ένας ελληνικός θεσμός δημοκρατίας στην αρχαιότητα” Διαθεματική Μελέτη της Δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα με τη Συμβολή των Πηγών και του Διαδικτύου", [Εισήγηση στην Τριημερίδα: "Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική (Ψηφιακή Τάξη) – Φιλολογικά – Μαθηματικά – Φυσικές Επιστήμες" (Θεσσαλονίκη, 0406/11/2009)], φιλολογοσ, τεύχ. 140, Απρίλ.-Μάιος.-Ιούν. 2010,  σσ. 303-322.

 

 

 

17. "Σχεδιασμός και μέθοδος διδακτικής του μαθήματος της «Ερευνητικής εργασίας». Η διδακτική και παιδαγωγική συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας",  ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 149, (Αθήνα, 2014), σσ. 114-130  

 

 

 

18. "Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών λογισμικών", Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 2015, 59-75.

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο: http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete 

 

 

 

19. "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΗΓΩΝ", ΠρακτικΑ 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο (Σύρος, 11-13 Μαΐου 2001), σσ. 76-89.   <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ: http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/titloierg/filologika/bakaloud2.htm

 

      

 

20. "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΒΑΚΙΟ E SLATE. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ", ΠρακτικΑ 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο (Σύρος, 11-13 Μαΐου 2001), σσ. 50-52. <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Δημοσιεύσεις του άρθρου στο Διαδίκτυο: 

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ: http://www.dide.kyk.sch.gr/sinedriocd/titloierg/filologika/bakaloud1.htm  

2) ΕTΠΕ: ΕλληνικΗ ΕπιστημονικΗ Ενωση ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας & ΕπικοινωνιΩν στην ΕκπαΙδευση: http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=7

 

 

21. "Η εξελικτική πορεΙα της Βυζαντινής ΑυτοκρατορΙας - Συγκριτική μελΕτη της αρχαΙας και βυζαντινΗς τΕχνης και ζΩΗς με τη συμβολΗ του ΔιαδικτΥου", Ανακοίνωση σε τηλεδιάσκεψη με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια της Ημερίδας "Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Παιδαγωγική Αξιοποίηση τους στα φιλολογικά μαθήματα" (συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου).

Aναφορές  του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

1) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Θ.: http://www.tcom.auth.gr/isdn/press-releases/26032002.html

2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: http://www.ucnet.uoc.gr/edunet/Filologoi.html

3) "ΠΑΤΡΙΣ: ΚαθημερινΗ πρωινΗ εφημερΙδα του ΗρακλεΙου ΚρΗτης": http://www.patris.gr:16080/archive/2002/3/23/7th.html#9

 

 

22. "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ PROJECTS ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", ΠρακτικΑ 3ου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002), τόμ. Β΄, σσ. 303-308.   <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

http://www.didaskalia.eu/files/projects/vakaloudi.doc

 

 

23. ΔιΑλεξη [ΠΑνελ 2]: "ΕκπαΙδευση, επιμΟρφωση και υποστΗριξη των εκπαιδευτικΩν", στην Εκδήλωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) με θέμα: "Η προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΠΘ για το Γ' ΚΠΣ" στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Πληροφορικής - 14η Infosystem 2000 (Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου), την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2000, ώρα 18:00 μ.μ. στο Συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", Αίθουσες 4 και 5

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

Υπουργειο ΕθνικΗς Παιδειας & Θρησκευματων και το Προγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (ΕπιχειρησιακΟ ΠρΟγραμμα ΕκπαΙδευσης και Αρχικής ΕπαγγελματικΗς ΚατΑρτισης): http://www.auth.gr/news/announcements/ypepth.html

 

24.

  2η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29 Απριλίου 2002

 

25. «Η διδακτικΗ και παιδαγωγικΗ συμβολΗ των ΝΕων ΤεχνολογιΩν στην εκπαΙδευση», δημοσιεύτηκε στο "ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ", τεύχ. 1 (Θεσσαλονίκη, Φθινόπωρο 2003), σσ. 31-39.

    Αναφορές του άρθρου στο Διαδίκτυο: 

    1) "ΤHESSALONIKI NET NEWS: Η πρΩτη δικτυακΗ εφημερΙδα για ΘεσσαλονΙκη & Β. ΕλλΑδα": http://www.tnn.gr/ekpaideysi/diimeriaypepth.htm

    2) "ΤEACH.GR: ΤΟ PORTAL ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ": http://www.teach.gr/show.cfm?page=epikerotita/ep_784.htm

 

 

 

26. "ΠροτΑσεις για την ΥλοποΙηση ΕκπαιδευτικΗς Ε-ΠΥλης και ΕκπαιδευτικΩν ΛογισμικΩν – ΤρΟποι ΔιδακτικΗς και Παιδαγωγικής ΣυμβολΗς των ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας και ΕπικοινωνΙας στην Εξ ΑποστΑσεως ΕκπαΙδευση", [Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη" (Σύρος, 9-11 Μαΐου 2003)], δημοσιεύτηκε στο: "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ", τεύχ. 113 (Αθήνα, 2005), σσ. 106-118. 

Δημοσίευση του άρθρου στο Διαδίκτυο:

Πρακτικά Συνεδρίου: http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b573.pdf  

 

 

27.  "ΑρχαIο ελληνικO θEατρο σε σYγκριση με το ιαπωνικO θEατρο NohKyogen και με δυνατOτητα προEκτασης στην Commedia dell' Arte", ΠρακτικΑ του 8ου Τριημέρου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου "Διαθεματικότητα και Εκπαίδευση: Διδακτικές εφαρμογές στην Προσχολική, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" (Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2003), σσ. 9-32.  

 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

1) http://users.att.sch.gr/pzafeir/Diathematika/Pat-Prgr.htm

2) http://www.paidorama.sch.gr/docs/serres_seminario.doc

 

 

28. "ΠροτΑσεις για την υλοποΙηση εκπαιδευτικΗς eΥλης και εκπαιδευτικΩν λογισμικΩν – ΤρΟποι διδακτικΗς και παιδαγωγικΗς συμβολΗς των ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας και ΕπικοινωνΙας στην εξ αποστΑσεως εκπαΙδευση", ΠρακτικΑ του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ 2004)" (Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2004), τόμ. Β΄, σσ. 573-578  <Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Εργασιών του Συνεδρίου>

Aναφορά  του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

ΕTΠΕ: ΕλληνικΗ ΕπιστημονικΗ Ενωση ΤεχνολογιΩν ΠληροφορΙας & ΕπικοινωνιΩν στην ΕκπαΙδευση: http://www.etpe.gr/  

 

29.                                                                                                                                                              Digital Library Logo

2008

Επιμορφωτικό Σεμινάριο:«Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον - β΄ Σεμινάριο»: Περιλήψεις εισηγήσεων

 

 

30. "ΔιαπολιτισμικΗ παιδαγωγικΗ και η συμβολΗ των φιλολογικΩν μαθημΑτων", ΠρακτικΑ του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας με θέμα: "Ο εκπαιδευτικός & το έργο του: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον" (Δράμα, 17 - 19 / 10 / 2008), Δράμα 2010, τόμ. Β΄, σσ. 1243-1259.

 

 

 

31. "Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις ως πηγή διεπιστημονικών/διαθεματικών προσεγγίσεων. Ανάγνωση, περιγραφή και ανάλυση εικαστικής ιστορικής πηγής", Πρακτικά της 3ης Μαθηματικής Εβδομάδας, Θεσσαλονίκη, 2-6/3/2011, 365-388. 

 

32. "Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλας-Centennia»", ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 

Ηλεκτρονική Δ/νση Δημοσίευσης: ΕΤΠΕ: http://www.etpe.eu/new/custom/pdf/etpe2041.pdf

 

33. "Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «ΑΒΑΚΙΟ Ε-SLATE. Μικρόκοσμος “Μυκήνες”»", ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου  Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στη Διδακτική Πράξη (Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), Σύρος 21-23 Ιουνίου 2013. 

Ηλεκτρονική Δ/νση Δημοσίευσης: http://www.e-diktyo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=132 

 

34. "Σχεδιασμός και μέθοδος διδακτικής του μαθήματος της «Ερευνητικής εργασίας. Η διδακτική και παιδαγωγική συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας", ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 149 (Αθήνα 2014), σσ. 114-130.

 

35. "Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών λογισμικών", Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 2015, 59-75. (http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/202/111)

 

 

                   IΙ)  Εκπαιδευτικο Υποστηρικτικο Υλικο το οποΙο αξιοποιεΙται στην εκπαιδευτικΗ πρΑΞΗ

 Ι) Ξενόγλωσσο υποστηρικτικό υλικό

1) Refugees, the Holocaust and the Thessalonikian Jews - An Educational Program in Greece”. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αφορά στην ιστορική διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, για την ενίσχυση της ομαλής ενσωμάτωσης των σύγχρονων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του: International Holocaust Research Alliance (IHRA)

ΙΙ) Ελληνόγλωσσο υποστηρικτικό υλικό

2) «Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης», Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02 (Φιλόλογοι), του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1, Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης», Πάτρα, Απρίλιος α΄ εκδ. 2008, β΄ έκδ. 2010, γ΄ αναθεωρ. έκδ. 2014, με τις Ενότητες:

        i) 6. «Διδακτική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο μάθημα της ιστορίας», έκδ. 2008 & 2010: σσ. 144-159. Έκδ. 2014: σσ. 164-170.

        ii) 4.6. «Μια αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες». Διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μυκηναϊκός Πολιτισμός και του Διαδικτύου, έκδ. 2008 & 2010: σσ. 333-343. Έκδ. 2014: σσ. 459-467.

        iii) 4.7. «Αρχαίο ελληνικό θέατρο σε σύγκριση με το ιαπωνικό θέα­τρο Noh-Kyogen και δυνατότητα προέκτασης στην Commedia dell Arte. Διαθεματική εργασία τύπου WebQuest, με μορφή project και ευρεία χρήση του διαδικτύου», έκδ. 2008 & 2010: σσ. 344-354. Έκδ. 2014: σσ. 468-473.

 

3) «Επιμορφωτικό Υλικό για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης» – Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02 (Φιλόλογοι). Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», Α΄ Έκδοση, Πάτρα, Μάιος 2011, Ενότητα ΙΙ: Κεφ. 5.1 και Ενότητα V: Κεφ. 3.6 & 3.7, σσ. 163-184, 462-476.

 

4) Συμμετοχή ως Ειδικής Επιστήμονος στην Εκπόνηση του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό της Ιστορίας Β΄ τάξης Γυμνασίου, για το γνωστικό αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, κατά το σχολικό έτος 2014-15, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο του 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών" με κωδικό ΟΠΣ 295450 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

 

5) Συμμετοχή ως Ειδικής Επιστήμονος-Εμπειρογνώμονος στο γνωστικό αντικείμενο «Διαθεματική Ομάδα», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «“Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά  αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” με κωδικό ΟΠΣ 47932 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, 2015, με την Εκπόνηση δύο μελετών:

         i) Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Έλεγχος συμβατότητας των εξειδικευμένων προδιαγραφών με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο («Διαθεματική Ομάδα»).

         ii) Μελέτη ελέγχου της συμβατότητας των σεναρίων με τα Ισχύοντα Αναλυτικά προγράμματα για το γνωστικό αντικείμενο («Διαθεματική Ομάδα»).

 

6) Συμμετοχή ως Επιστήμονος Δημιουργού στη Θεματική Ενότητα: «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια» (ΕΛΠ20), του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία εναλλακτικού διδακτικού υλικού, 2007.

 

7) Συμμετοχή με Διδακτικές Προτάσεις στο Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης - Επιμορφωτικό Υλικό του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

       i) Αρχαία Ελληνικά. Θεματική Ενότητα: "Ο μυκηναϊκός πολιτισμός στην αρχαία Πύλο". Τάξη: Α' Γυμνασίου

       ii) Αρχαία Ελληνικά. Θεματική Ενότητα: "Μυκηναϊκά Ταφικά Έθιμα". Τάξη: Α' και Β' Γυμνασίου

       iii) Ιστορία. Θεματική Ενότητα: "Μία αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες". Τάξη: Α' - Β' Γυμνασίου

 

Εάν δεν έχετε το WinZip και το Acrobat Reader, βρείτε τα (μαζί με πολλά άλλα δωρεάν προγράμματα) στην Ενότητα: DOWNLOAD

     HOME PAGE