ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εκδόσεις Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Θεσσαλονίκη 2004

ISBN 960-242-301-3   

Πρόκειται για μεταπτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει σχολιασμό του περιεχομένου των "σημειωμάτων" των χειρογράφων της Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους. 

Τα "σημειώματα" των χειρογράφων είναι σημαντικότατα κείμενα τα οποία προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες για ιστορικά και άλλα γεγονότα, επώνυμα και ανώνυμα πρόσωπα, καταστροφές φυσικές ή από ανθρώπινους παράγοντες και πολλά άλλα. Όλα αυτά αποτελούν πολύτιμη πληροφόρηση για το παρελθόν και το ιστορικο-κοινωνικό γίγνεσθαι που χωρίς τα "σημειώματα" δεν θα είχε διασωθεί.

     HOME PAGE