ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

 Εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Θεσσαλονίκη 1998

ISBN 960-343-425-6

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΥΠΑΡΞΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ INTERNET κ.λπ.

 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Σπύρος Τρωιάνος, Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου (1998), περιοδικό ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ, τόμ. 19ος, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 433.

BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES, τόμος 70-1, (Bruxelles 2000)

 

ΒΙΒΛΙΟΑΝΑΦΟΡΕΣ στο INTERNET

Bibliography on Women in Byzantium : H διεύθυνση περιέχει πάνω από 100 γραπτές πηγές˙ επιμέλεια: Thalia Gouma-Peterson (καθ. της έδρας Βυζαντινολογίας, The College of Wooster, Ohio]

London Library Booklist Nov 2000  : <The Society for the Promotion of Byzantine Studies> London Libraries Book List VAKALOUDI (Anastasia) Kallisteia kai gamos sto Vyzantio. Thessalonike: Kyraikides, 1998. Pp.249. ...

The Society for the Promotion of Byzantine Studies London Libraries Book List Nov 2000: http://www.byzantium.ac.uk/booklists/byzbooklist.htm?london_booklist_nov2000

 

ΒΙΒΛΙΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES, τόμ. 68 (Bruxelles 1998), σ. 582 & τόμ. 70-1, (Bruxelles 2000), σ. 343 

BYZANTIΝΙSCHE ZEITSCHRIFT (Koeln 1999), σ. 661 (Βλ. Bakalude)  

REVUE DES ETUDES BYZANTINES, τόμ. 58 (Paris 2000), σ. 335. 

JAHRBUECH DER OESTEREICHISCHEN BYZANTINISTIK (Wien) 

κ.λπ.  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ κ.ά. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ 

THE LIBRARY OF CONGRESS (U.S.A.) (Βλ. Vakaloude

OHIO LIBRARY AND INFORMATION NETWORK (UNIVERSITY OF OHIO, U.S.A.) (Βλ. Vakaloude

ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ