ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΟΥΡΓΙΑΣ

Οι συνεχιστές του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα στη χριστιανική εποχή - Θαυματουργοί ιερείς ή μάγοι; 

<Εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 2001>

ISBN 960-354-095-1

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και στη βυζαντινή περίοδο, ένα κράμα από ομηρικές ιδέες, την αστρική θρησκεία, τις ορφικές, πυθαγόρειες και πλατωνικές θεωρίες, τα μαθηματικά των Αιγυπτίων, των Χαλδαίων και των Φοινίκων, τον αποκρυφισμό και άλλες δοξασίες της μαγικής παράδοσης συμπλήρωσε τη μυστικιστική φιλοσοφία, βάσει της οποίας είχαν αποδοθεί μυστηριακές δυνάμεις σε ζώα, φυτά και άψυχα αντικείμενα. 

Η τυφλή πίστη των ανθρώπων σε χρησμούς, οράματα, τελετουργικές μυστηριακές λατρείες και μάγους οδήγησε στη δημιουργία του τύπου των θαυματουργών προφητών, που ανυψώθηκαν στο επίπεδο του θεού. Οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης, Νεοπυθαγόρειοι και οι διάδοχοί τους Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, και άλλοι που υιοθέτησαν πλήρως τη νέα (υποτιθέμενη) φιλοσοφική τάση και έγιναν θαυματοποιοί-ιερείς-θεόπνευστοι προφήτες, σαμάνες και θαυματουργοί γιατροί, ανέπτυσσαν ταυτόχρονα τη θεουργία ως απόκρυφη επιστήμη αναμειγνύοντας θρησκευτικές, αστρολογικές και φιλοσοφικές ιδέες  

  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΥΠΑΡΞΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ INTERNET, κ.λπ.

     HOME PAGE