Υποστηρικτικό υλικό  
  1. Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)

    Από τον δικτυακό τόπο των διαδραστικών σχολικών βιβλίων (http://ebooks.edu.gr):

  2. Εννοιολογικοί Χάρτες


  Προσωπικό Αρχείο  

Παρακάτω παρατίθενται μερικά αρχεία ασκήσεων (σε μορφή doc) για τα αντίστοιχα κεφάλαια της κάθε τάξης του Γυμνασίου.

Τάξη Περιγραφή Download
A' Γυμνασίου Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 10: Επεξεργασία Κειμένου
Β' Γυμνασίου Ενότητα 2 - Κεφάλαιο 5: Αρχεία -Φάκελοι
Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 8: Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα
Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 9: Γραφήματα και Παρουσιάσεις
Γ' Γυμνασίου Ενότητα 1 - Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός στην Πράξη
© Copyright 2009 Αντωνόπουλος Χαράλαμπος