Εκπαιδευτικός, Πρεσβευτής eTwinning, Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Επιμορφωτής Β’ επιπέδου, Διαχειριστής εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Αξιολογητής εκπαιδευτικού λογισμικού, Αξιολογητής εκπαιδευτικών καινοτόμων έργων, Εκπαιδευτής ενηλίκων, Δημιουργός online μαθημάτων, Εκπαιδευτής από απόσταση.