Εκπαιδευτικός, Πρεσβευτής eTwinning, Μέλος Εθνικής Ομάδας Υποστήριξης etwinning, Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Επιμορφωτής Β’ επιπέδου, Διαχειριστής εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Αξιολογητής εκπαιδευτικού λογισμικού, Αξιολογητής εκπαιδευτικών καινοτόμων έργων, Εκπαιδευτής ενηλίκων, Δημιουργός online μαθημάτων, Εκπαιδευτής από απόσταση.