Το Δημοτικό Σχολείο είναι 6/θεσιο ολοήμερο με 8 ενεργούς δασκάλους και 2 ειδικότητες. Το σχολείο στεγάζεται στην ιστορική μονή  Σχολής Ουρσουλινών ,το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα από το Δήμο Τήνου, πρώην Δήμο Εξωμβούργου.

 

Το Δημοτικό Σχολείο είναι 6/θεσιο ολοήμερο με 8 ενεργούς δασκάλους και 2 ειδικότητες. Το σχολείο στεγάζεται στην ιστορική μονή  Σχολής Ουρσουλινών ,το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα από το Δήμο Τήνου, πρώην Δήμο Εξωμβούργου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΡΟΛΟΙ