ΥΛΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Αναγνώριση και γραφή γραμμάτων 

2. Συνδιασμός συμφώνων και φωνηέντων

3. Βασικούς ορθογραφικούς κανόνες

4. Βασικές γραμματικές γνώσεις

5. Σχηματισμός προτάσεων

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΡΟΛΟΙ