Κράτηση θέσης για ανάληψη υπηρεσίας

Παρακαλούμε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέξτε την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να παρουσιαστείτε για να αναλάβετε υπηρεσία. Εάν κάποια ώρα ή ημέρα δεν είναι διαθέσιμη, θα εμφανίζεται με γκρι ή κόκκινο χρώμα, αντίστοιχα.
  2. Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται.
  3. Επιλέξτε ότι συμφωνείτε με τη διαχείριση των παραπάνω στοιχείων από τη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας.
  4. Πατήστε “Υποβολή”.

Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης θα αποσταλεί αυτόματα μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που υποδείξατε.

Εάν δεν βρείτε το μήνυμα επιβεβαίωσης στον φάκελο εισερχομένων, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.