Καταχώρηση στοιχείων χρήσης για Λύκεια, Λυκειακές τάξεις, ΕΠΑΛ και Γυμνάσια

Συμπληρώστε όλα τα πεδία για κάθε μάθημα εξ’ αποστάσεως που έλαβε χώρα και πατήστε “Υποβολή”