Αρχική

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 


        Ο δικτυακός τόπος Διαδικτυοπαίδεια περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες, την Παιδεία, την Πληροφορία και το Λογισμικό. Απευθύνεται σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικούς, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Στόχος είναι να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά πληροφορίες γενικού και ειδικού περιεχομένου οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά τις τρεις προαναφερθείσες ενότητες αλλά περιλαμβάνουν κάθε γνωστικό αντικείμενο που απορρέει είτε από την περαιτέρω ανάλυσή τους σε υποενότητες, είτε από την θεματική τους επέκταση.
        Δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν στο διαδίκτυο διαπιστευμένοι χώροι που αποτελούν πλούσιες πηγές πληροφόρησης μεγάλου εύρους και εξειδικευμένου περιεχομένου, η Διαδικτυοπαίδεια δεν δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει άλλον ένα παρόμοιο χώρο που θα ανταγωνιστεί τους ήδη υπάρχοντες, αλλά για να παραθέσει, να συγκεντρώσει και να οργανώσει νέες πληροφορίες και υπερσυνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που αναλύουν θέματα και έννοιες από τις τρεις παραπάνω ενότητες. Έτσι, η Διαδικτυοπαίδεια αποτελεί ουσιαστικά ένα διαδικτυακό κόμβο στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες αλλά και να βρει δικτυακούς χώρους που περιέχουν την πληροφορία που αναζητά.


δικτυακός τόπος:   http://users.sch.gr/diadiktuopedia,
http://users.att.sch.gr/diadiktuopedia,
http://diadiktuopedia.mysch.gr,
http://diadiktuopedia.sites.sch.gr
ιστολόγιο:   http://blogs.sch.gr/diadiktuopedia
facebook: Diadiktuopedia
twitter: diadiktuopedia
youtube: diadiktuopedia
Τελευταία Ενημέρωση:


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια