Έρευνα

Αρχική

Αρχική


Εργαστήριο

Εργαστήριο


Δημιουργίες

Δημιουργίες


Έρευνα

Έρευνα


Εργαλεία

Εργαλεία


Ιστολόγιο

Ιστολόγιο


 Έρευνα

Αυτό το τμήμα του δικτυακού τόπου έχει ως περιεχόμενο αποτελέσματα και πληροφορίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε μορφή έρευνας.


Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Ελεύθερα ψηφιακά βιβλία,


Ανοικτά Μαθήματα

Ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν στο ευρύ κοινό,


Συσσωρευτής πολιτιστικής κληρονομιάς

Αναζητήστε την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο,


Ακτοπλοΐα

Αναζητήστε στο χάρτη τα πλοία που ταξιδεύουν σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη,


Αεροπλοΐα

Αναζητήστε στο χάρτη τα αεροπλάνα που ταξιδεύουν σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη,


Χιλιομετρικές αποστάσεις

Εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων στο χάρτη,


Αναζήτηση σεισμών

Υπηρεσίες που καταγράφουν αυτόματα τις σεισμικές δονήσεις επί 24ώρου βάσης με προκαταρκτικές αυτοματοποιημένες μετρήσεις,

Πίσω σε σελίδες του ίδιου κλάδου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παιδεία, Πληροφορία, Λογισμικό

 

 

    English

Διαθέσιμα


Διαθέσιμα

Χρήστης


Χρήστης

Πλοηγός


Πλοηγός

Οθόνη


Οθόνη

Ιστόγραμμα


Ιστόγραμμα

Αναφορές


Αναφορές© Διαδικτυοπαίδεια 2023