Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Τα παιδιά της ομάδας φτιάχνουν κατασκευές για το Χριστουγεννιάτικο Bazzar.

Η Πελοπόννησος την Κατοχή