Για ανανέωση της κάμερας και των στοιχείων του σταθμού πατήστε Ctrl+F5Τα σχόλια έχουν κλείσει.