Εξαίρεση για τους εκπαιδευτικούς από το ΣτΕ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2009 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου Επικρατείας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 109201/Δ2/9.9.2009 απόφαση εξαίρεσης για τα ακόλουθα:

deltio-typou-ypepth.pdf

Comments are closed.