Προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανάληψη υπηρεσίας μέχρι και 27/10

α) Κλάδος Π.Ε. 70
e-fash-pe-70.xls

β) Κλάδος Π.Ε. 60
e-fash-pe-60.xls

γ) Κλάδος Π.Ε. 06
b-fash-pe-06.xls

Comments are closed.