Άδειες εκπαιδευτικών (νέα έκδοση)

Ένα ενημερωτικό δωδεκασέλιδο με ό,τι ισχύει σήμερα και όλες τις νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν πρόσφατα (π.χ. άδεια για «γέννηση τέκνου», επιμήκυνση της άδειας λοχείας σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, προσαύξηση αποδοχών σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης κ. ά.). Για τις άδειες αναπληρωτών βλέπε παραπλεύρως

adeies-monimon-2009.pdf

Comments are closed.