Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Νίκαιας -Πειραιά

Ύστερα από τρεις συνεδριάσεις το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

dsnikaias.pdf

Comments are closed.