“Συνάδελφοι του ΠΑΜΕ κρινόμαστε καθημερινά” Άρθρο συναδέλφου

“…Τι πρόσφερε ο κατευθυνόμενος συνδικαλισμός σας στο συνάδελφο που βάλλεται από παντού και τι προτείνατε για μια εκπαίδευση που να συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής; Η συγκυβέρνηση του 1990 σας δίδαξε πολλά τα οποία…”

arthro1.pdf

Comments are closed.