Διάβημα της ΑΔΕΔΥ στον Πρόεδρο της Βουλής, τα πολιτικά κόμματα, το ΤΠΔΥ

“…ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόστηκαν χρόνια τώρα στον κόσμο, την Ευρώπη και τη χώρα μας και υποβάθμισαν και υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο και τη θέση των εργαζομένων, αυξάνουν την ανεργία, τη φτώχεια, τον…”

adedy7.pdf

Comments are closed.