Ενημέρωση για την απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Για την διευκόλυνση των απεργών, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ) θα πραγματοποιήσουν ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ως εξής:

ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός): Από την έναρξη της βάρδιας έως 10:00 το πρωί και από 16:00 έως τη λήξη της βάρδιας

ΕΘΕΛ (μπλε λεωφορεία)- Από έναρξη της βάρδιας έως 07:30 το πρωί και από 22:00 έως λήξη της βάρδιας.

ΗΛΠΑΠ - ΜΕΤΡΟ – ΟΣΕ - ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ – ΤΡΑΜ – ΠΛΟΙΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: 24ωρη Απεργία

Comments are closed.