Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά…

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά στη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου πρότεινε την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των παρακάτω εκπαιδευτικών, που διατέθηκαν από τη Δευτεροβάθμια (με την αριθμ. 7/11-2-2010 Πράξη του ΠΥΣΔΕ) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Να επισημάνουμε, εδώ πως την απόλυτη ευθύνη για την πεντάμηνη, σχεδόν, καθυστέρηση φέρει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά…

topothetiseis1.pdf

Comments are closed.