Τι θα πάρουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2010…

α) Κύρια σύνταξη 2010
syntaxi-2010.pdf
β) Εφάπαξ 2010
efapax-2010.pdf
γ) ΜΤΠΥ 2010
mtpy-2010.pdf
δ) ΤΕΑΔΥ
teady-2010.pdf

Comments are closed.