Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

“ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το Ν.3842/2010.

egkyklios-18_5_10.pdf

Comments are closed.