Επιστολή του Αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης προς την Υπουργό Παιδείας

“κ. Υπουργέ
Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, άνισης μεταχείρισης και αδιαφορίας σε σχέση με την εκπαίδευσή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εκπαιδευτικοί και ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, που εργάζονται στα Ειδικά Σχολεία αντιμετωπίζονται ως…”

airetos-apyspe-kritis.pdf

Comments are closed.