Ανακοίνωση από τον Αιρετό ΑΠΥΣΠΕ Αττικής για τη λειτουργία του ΚΕΔΔΥ Αν. Αττικής

“Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής επικαλούμενη οικονομική στενότητα, τη στιγμή που δαπανά αρκετές χιλιάδες ευρώ για διάφορες εκδηλώσεις, αρνείται την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α) του ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) Ανατολικής Αττικής με αποτέλεσμα η Δ.Ε.Η. να έχει ήδη…”

apyspe-attikis-16_6_10.pdf

Comments are closed.