Εντός της εβδομάδας οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης και η ανακοίνωση των διορισμών στην Π.Ε.

Την Τετάρτη 11 Αυγούστου θα τοποθετηθούν οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης και την Πέμπτη ή Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι διορισμοί στην Π.Ε..

Comments are closed.