Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με διάθεση από τη Δευτεροβάθμια

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει με την αρ. 39/16-9-2010 Πράξη του, την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που διατέθηκαν από τη Β/θμια Εκπαίδευση και τους καλεί να αναλάβουν υπηρεσία αύριο 17-9-2010 και ώρα 08:00 στα σχολεία όπου τοποθετήθηκαν. Όσοι από αυτούς διατέθηκαν σε περισσότερα του ενός σχολείου, να παρουσιαστούν στο πρώτο σχολείο τοποθέτησής τους. Οι τελούντες στη Διάθεση, να παρουσιατούν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (Καραολή-Δημητρίου 50, 3ος όροφος)

diathesi-de.xls

Comments are closed.